Stredne veľké firmy sú výbornou investičnou príležitosťou

Pri investovaní do akcií nezáleží len na veľkosti spoločnosti, ale najmä na jej podnikateľskom modeli. Stredne veľké spoločnosti dokážu dlhodobo prekonávať veľkých gigantov, a to aj napriek ich niekoľkonásobne nižšej trhovej hodnote. A práve to je dôvod, prečo by stredne veľké spoločnosti nemali chýbať v portfóliu akciového investora.

Akcioví investori po celom svete majú tendenciu investovať do známych a etablovaných spoločností s dlhoročnou históriou na trhu. Motívom investovania do veľkých spoločností je najmä diverzifikácia ich podnikateľskej činnosti, medzinárodná pôsobnosť či dostatok voľných finančných prostriedkov na vykrytie krátkodobých turbulencií a kríz, prípadne na rozšírenie podnikateľského modelu.

V ich tieni, a často mimo záujmu veľkých hráčov, však na trhu pôsobia aj ich menší bratia – stredne veľké spoločnosti. Ide o firmy s trhovou kapitalizáciou od 2 do 10 mld. USD. Ani úspešní manažéri – napr. Mark Zukerberg, Steve Jobs či Bill Gates – nevytvorili gigantov akými sú Apple, Facebook, či Microsoft zo dňa na deň a so svojim biznisom sa museli prepracovať na výslnie tvrdou prácou.

Stredne veľké spoločnosti majú v porovnaní s malými firmami úvodné fázy uvedenia spoločnosti na trh už za sebou – ide najmä o vysoké počiatočné náklady na rozbehnutie biznisu, krátku históriu pôsobnosti, drahé bankové financovanie či nízky záujem investorov. Po prekonaní tejto fázy však dokážu efektívnejšie využívať výrobné faktory, reinvestovať zisk a v prípade silného podnikateľského príbehu sú často predmetom fúzií či akvizícií veľkých korporácií. Stredne veľké spoločnosti v tejto fáze životného cyklu podniku zažívajú najdynamickejší rast, na čo výrazne reagujú aj ich akcie, čo ukazujú  údaje v grafe.

Tieto fakty reflektujú aj investičné stratégie Acrossu. Participáciu na výkonnosti európskych či amerických stredne veľkých spoločností umožňujú riešenia, akými sú napr. INTELLIGENT PORTFOLIO+ či CRÈME DE LA CRÈME.

Ak sa investori rozhodnú investovať do tohto segmentu, tak najefektívnejším spôsobom je široko diverzifikovaný fond, ktorý zohľadňuje výkonnosť niekoľkých stoviek najlepších firiem. Indexové fondy okrem diverzifikácie a lepšej výkonnosti – oproti aktívne manažovaným podielovým fondom – ponúkajú aj oslobodenie od dane z príjmov fyzických osôb, ak medzi predajom a nákupom uplynie viac ako rok.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.