Svetový gigant Rio Tinto investuje do slovenského InoBatu

  • Rio Tinto je druhou najväčšou ťažiarenskou spoločnosťou na svete.
  • Aktuálne prichádza ako investor do InoBat Auto.
  • Nové investičné partnerstvo podporuje udržateľnú filozofiu spoločnosti InoBat pri výrobe batérií pre elektrické vozidlá.
  • Investícia bude primárne smerovať do prestavby R&D centra a pilotnej linky vo Voderadoch.

Spoločnosť InoBat Auto, do ktorej investujú aj klienti Acrossu, získala nového investora.

Inovatívna technologická spoločnosť InoBat Auto zo Slovenska, do ktorej investujú aj klienti Acrossu, získala nového investora. Je ním  svetový ťažiarenský gigant Rio Tinto. Ide o spoločnosť s trhovou kapitalizáciou viac ako 100 miliárd dolárov, ktorá obchoduje na burzách v New Yorku a Londýne.

Táto anglo-austrálska spoločnosť s centrálami v Londýne a Melbourne je kľúčovým globálnym hráčom vo vyhľadávaní, ťažbe a spracovaní nerastného bohatstva. Rio Tinto vlastní jeden z najväčších projektov ťažby lítia na svete, ktorý sa nachádza v srbskom Jadare.

Rio Tinto svojou investíciou do InoBat Auto podporí najmä vývoj ekosystému výroby batérií v Európe. Ťažba lítia v Európe spolu s výrobou batérií majú potenciál skrátiť dodacie doby a znižovať uhlíkovú stopu. Obe spoločnosti tak môžu spolupracovať na vytváraní hodnotového reťazca výroby a recyklácie elektrických batérií, a to priamo v európskom regióne.

Výkonná riaditeľka obchodu s batériovými materiálmi v spoločnosti Rio Tinto, Marnie Finlayson, priblížila, že toto partnerstvo im otvára nové obzory, najmä v oblasti poznatkov o budúcej chémii a technológiách batérií. „Naša ťažba lítia v srbskom Jadare leží prakticky na prahu európskeho trhu s elektrickými vozidlami. Sme schopní produkovať dostatok lítia na výrobu približne jedného milióna batérií pre elektrické vozidlá ročne. Preto veríme, že Jadar bude kľúčovým dodávateľom pre európsky ekosystém batérií. Dúfame, že prostredníctvom našej investície do InoBat môžeme pomôcť v rámci lokálnej výrobe týchto inovatívnych batérií.“

Projekt v Jadare je jedným z najväčších projektov ťažby lítia, ktoré sú aktuálne v príprave. Po ukončení povoľovacieho procesu by mal mať potenciál vyrobiť približne 58 000 ton uhličitanu lítneho batériovej kvality – a to priamo v Európe. Tá je pritom jedným z celosvetovo najväčších rastúcich trhov s elektrickými vozidlami.

InoBat, ako európsky výrobca batérií, so zariadením na ich výskum, vývoj a pilotným závodom vznikajúcim na ich výrobu vo Voderadoch využije partnerstvo a finančné zdroje práve na dobudovanie kapacít na Slovensku a následný rozvoj, vrátane niekoľkých gigafabrík. Počíta pritom s jednou z nich aj v Srbsku.

Generálny riaditeľ InoBat Auto, Marián Boček priblížil, že partnerstvo s Rio Tinto je ďalším krokom pri rozvoji širšej filozofie spoločnosti. Ide najmä o „cradle to cradle“ princíp, teda že InoBat chce pokrývať celý výrobný reťazec od ťažby cez R&D, výrobu až po finálnu recykláciu. „Riešenia v rámci celého hodnotového reťazca od ťažby až po recykláciu považujeme za najefektívnejšiu cestu smerujúcu k reálnej podpore európskej snahy o technologickú nezávislosť. Spolu s Rio Tinto sa tešíme na ďalší rozvoj našich výrobných kapacít a úzku spoluprácu na nadväzujúcom vývoji ekosystému batérií.“

Batérie NMC622 od InoBat Auto absolvovali v auguste 2021 bezpečnostné a výkonnostné testy v uznávanom kórejskom testovacom centre. Testy boli zamerané na viaceré parametre batérií.

Batérie dosiahli veľmi pozitívne výsledky v oblastiach ako sú rýchlosť nabíjania, životnosť batérie, jej kapacitu, ale aj to, aký vplyv na ne majú teplotné výkyvy.

Za spoločnosťou InoBat stojí silné konzorcium investorov a technologických spoločností vrátane vedúceho investora IPM Group (IPM), ktorý sa špecializuje na prinášanie prelomových technológií do Európy. Medzi strategických investorov a partnerov patrí ČEZ (strategická investícia v InoBat v objeme 10 miliónov EUR), Matador, AEN, MSM Group, Across a Wildcat Discovery Technologies.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.