Test apolitickosti ECB

  • Náznaky ukončenia stimulačného programu nákupu dlhopisov ECB pomohli euru prekonať hranicu 1,18 EUR/USD.
  • Zmiernenie obáv z protekcionistických opatrení USA podporili globálne akciové trhy.
  • Talianske aktíva podľahli obavám populistickej vlády s negatívnym fiškálnym dopadom na verejné financie.

Májový rast spotrebiteľských cien v eurozóne poukázal na medziročný nárast k  blízkosti inflačného cieľa ECB na úroveň 1,9 %. Na podobných hodnotách sa inflácia v krajinách platiacich eurom naposledy pohybovala pred viac než rokom. Aj keď možno nárast do značnej miery pripísať rastúcim cenám ropy, ECB by sa mohla odhodlať ku komunikácii ukončenia programu nákupu dlhopisov už na júnovom zasadnutí. Potvrdil to jej hlavný ekonóm Peter Praet.

V prostredí rastúcej inflácie bude pre ECB čoraz ťažšie udržať politickú nezávislosť. Aj napriek čiastočnému upokojeniu zostáva hrozbou pre ekonomiku eurozóny situácia v Taliansku. Tamojší dlhopisový trh zrazila na úroveň nevidenú za ostatné štyri roky. Ignorovanie rozpočtových pravidiel novou vládou by mohlo Taliansko dostať pod tlak ratingových agentúr, zvýšiť rizikové prirážky štátnych dlhopisov a ECB zatlačiť do kúta.

Dobrou správou pre úročenie talianskeho dlhu je pokračujúca garancia zo strany ECB. Programom nákupu dlhopisov udržiava talianske úročenie na relatívne stabilnej úrovni. Ak však budú pretrvávať obavy o ekonomický vývoj Talianska, je otázne, do akej miery predražia rastúce dlhopisové výnosy v Taliansku a periférii eurozóny náklady na obsluhu dlhu a pribrzdia ich ekonomický rast.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.