Trhom panuje lacná likvidita

Španielsky akciový index IBEX 35 obnovil prepad.

  • Americký akciový benchmark S&P 500 s rekordom siedmy deň v rade.
  • V USA pribudlo v dôsledku hurikánov len 135 tis. nových pracovných miest.
  • Index aktivity v americkom sektore služieb najvyšší za viac než 12 rokov.
  • Nízke šance Yellenovej pokračovať v mandáte šéfky FED-u posilňujú dolár.
  • Týždenné zásoby ropy v USA poklesli o 6 mil. barelov, produkcia rastie aj naďalej.

Rast svetového hospodárstva naberá čoraz viac na sile a na globálnych finančných trhoch cítiť aj napriek občasným turbulenciám všeobecný optimizmus, ktorý tlačí finančné aktíva k novým maximám. Odpovedá však takýto stav ekonomickému fundamentu alebo stojí na krehkých základoch lacnej likvidity ?

Aj napriek tomu, že FED postupne pokračuje v postupnom uťahovaní menových kohútikov, ostatné kľúčové centrálne banky pokračujú v zvyšovaní globálnej likvidity. Tá sa zdá byť rozhodujúcim faktorom, ktorý otupuje citlivosť investorov, podnikov a domácností vnímať riziko a fundamentálny stav ekonomiky, ničí cenotvorný proces a tlačí finančné aktíva smerom nahor.

Globálne uvoľnené menové podmienky doteraz tlmili negatívne dopady poslednej krízy a dali jednotlivým štátom dostatok času na realizáciu štrukturálnych reforiem. Reflácia naprieč svetom však opäť naberá na sile a čoraz viac sa z jednotlivých centrálnych bánk ozývajú jastrabie hlasy v prospech postupnej normalizácie menových podmienok.

Éra lacných peňazí sa pomaly ale isto chýli ku koncu a odpovede na otázku, do akej miery zatienila lacná likvidita ekonomický fundament a či jednotlivé vlády využili oddychový čas od centrálnych bánk efektívne, ukáže najbližší  čas, počas ktorého sa úroky kľúčových centrálnych bánk postupne priblížia trhovej úrovni.

 

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.