Trhy letia k maximám

Výkonnosť trhov zmazala májové straty a dosiahla maximá nevidené šesť dekád.

Investori zažili „pokropenie živou vodou“.  Výkonnosť trhov zmazala májové straty a dosiahla maximá nevidené šesť dekád. Americký akciový index S&P 500 posilnil o takmer 7 % a od začiatku roka o viac než 17 %. Ide o najlepší polročný výsledok od roku 1997. Rely, ktorá ich vystrelila na nové historické maximum, však nie je založená na dobrých ekonomických dátach. Optimizmus trhov spočíva v lacných peniazoch od centrálnych bánk a v očakávaní pozitívnych rokovaní medzi USA a obchodnými partnermi.

Väčšina makroekonomických ukazovateľov nie je pozitívne ladená, práve naopak. Trhy sa spoliehajú na záchranné kolesá zo strany regulátorov. Pre nich sú slabé dáta dôvodom na holubičie monetárne opatrenia, predovšetkým na zníženie úrokových sadzieb a priame nákupy dlhopisov.

Počas najbližších mesiacov Fed pravdepodobne pristúpi k trom zníženiam úrokov. Pravdepodobnosť, že už v septembri by mohlo prísť k zníženiu depozitnej sadzby o 10 bodov na -0,5 % je až 75 %. Americká administratíva, ktorá využíva tarify a clá ako nástroje politiky, zatlačila okrem Číny aj na Mexiko. Južnému susedovi pohrozila, že ak neochráni severnú hranicu, zavedie 5-percentné clá na importovaný tovar. Trhom odľahlo, keď sa vládam podarilo nájsť spoločnú reč.

Po európskych voľbách sa dostali do popredia rozpočtové problémy Talianska. Jeho deficit je dvakrát vyšší než povoľujú Maastrichtské kritériá. Ďalšou výzvou pre Európu je rozťať brexitový uzol, nájsť čelných politických predstaviteľov do orgánov Európskej únie a zabrániť prehlbovaniu ekonomického prepadu eurozóny.

Inteligentné portfóliá zamierili nahor

Manažovaným riešeniam Acrossu jún mimoriadne prial. Vynikali dlhopisové a alternatívne stratégie, ktoré výrazne porazili benchmarky. Predpokladané znižovanie úrokových sadzieb prialo Across Intelligent Bond Portfolio+, ktoré rástlo medzimesačne o viac ako 1,6 %, pričom v roku 2019 prinieslo zhodnotenie 5,12 %.

Najmä vďaka zhodnoteniu hedžového fondu prekonalo Across Intelligent Alternative Portfolio+  benchmark za 1. polrok o viac ako 16 %. Zhodnotenie alternatívneho riešenia vo výške 5,19 % bolo najvyššie zo všetkých riadených portfólií. Darilo sa aj ostatným zložkám portfólia, z ktorého vyčnievali privátne a infraštruktúrne investície.

Svetové akcie a akcie rozvíjajúcich sa krajín atakovali historické maximá. Pomohli rastu Across Intelligent Portfolio 100+ o 4,9 %, čím sa zhodnotenie portfólií v tomto roku dostalo blízko 18 %. Najvyšší podiel na výkonnosti majú americké akcie v indexových fondoch Amundi S&P 500 EUR hedged daily a SPDR S&P MIDCAP 400, ktoré najviac prispeli k zhodnoteniu.  Rezervy vo výkonnosti zaznamenávajú japonské akcie.

Across Bond+ opäť rástol

Centrálne banky Fed a ECB prisľúbili uvoľňovanie menovej politiky, ktoré môže priblížiť ekonomické očakávania investorov k realite. K znižovaniu úrokových sadzieb by mohlo prísť na septembrovom zasadnutí. Trh s dlhopismi sa dostáva do tlaku. Štvrtina všetkých dlhopisov sa obchoduje so záporným výnosom a investori, ktorí chcú dosiahnuť zaujímavý výnos, musia siahať po dlhých alebo rizikových dlhopisoch. Fond Acrossu dosahuje priemerný výnos do splatnosti ku koncu mesiaca 6,7 % s duráciou 2,8. Jún priniesol čisté zhodnotenie 1,4 %, čomu pomohli dlhopisy emitentov z Ruska a Bieloruska. Menej sa darilo kazašským a gruzínskym dlhopisom. V júni sme dokúpili niektoré vystresované tituly, ktoré patrili k lídrom vo výkonnosti fondu.

Digitálne meny povstali – definitívne?

K letnému štartu kryptomien pomohol Facebook oznámením  o vlastnej mene s názvom libra.  Mala by byť viazaná na kôš viacerých štátnych mien, čím sa chce vyhnúť divokým výkyvom ceny. Hoci najúspešnejšou kryptomenou je Litecoin, Bitcoinu sa podarilo atakovať 13-tisícovú hranicu a  v roku 2019 zhodnotiť takmer 200 %.

Lídrom v ponuke fondov Across Crème de la Crème zostávajú privátne investície z db x-trackers LPX MM® Private Equity, ktoré zhodnotili o 27,2 % a sú súčasťou alternatívnych portfólií. V uplynulom mesiaci prial trh najmä Global X Robotics & Artificial Intelligence, ktoré rástli o 11,2 %.

Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+Across OpportunitiesCrème de la Crème, Across Intelligent Portfolio, Across Barrier Cars+ a Across Barrier Oil & Gas+.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.