Trhy neskočili na Draghiho holubičí komentár

Americké akcie opäť na maximách.

  • Trhy Draghiho holubičiemu komentáru neuverili, euro zamierilo prudko nahor.
  • Výsledková sezóna na oboch stranách Atlantiku pokračuje pozitívne.
  • Česká koruna pokračuje v posilňovaní, dostala sa pod úroveň 26 EUR/CZK.
  • Dlhopisový kráľ Bill Gross sa obáva, že centrálne banky zatiahnu svet do recesie.
  • Ekonomický kalendár dnes ponúka dáta vývoja aktívnych vrtov ropy v USA.

Európska centrálna banka na včerajšom zasadnutí ponechala aktuálne nastavenie menovej politiky bez zmeny. Depozitná sadzba zostáva aj naďalej na úrovni -0,4 % a zmien sa nedočkal ani program nákupu aktív v celkovom objeme 60 mld. EUR.

Najväčší dôraz investori venovali sprievodnému komentáru na tlačovej konferencii po zasadnutí Rady guvernérov. Prezident ECB Mario Draghi uviedol, že pozitívny ekonomický vývoj eurozóny je prekvapením a čoraz viac na sile získavajú aj reflačné tlaky. Na adresu QE poznamenal, že v prípade potreby je eurobanka pripravená navýšiť jeho objem aj dobu trvania. Euro preto v reakcii zamierilo nadol, avšak následne zamierilo opačným smerom, keď sa sústredilo na komentáre ohľadne pokračujúceho ekonomického oživenia na Starom kontinente.

Suma sumárum. ECB ponechala bez zmien sprievodný komentár, zdôraznila potrebu pokračovať vo výraznej menovej expanzii pre dosiahnutie inflačného cieľa a vyjadrila prekvapenie nad pozitívnym vývojom ekonomiky eurozóny. Celkovo je komentár možno hodnotiť ako holubičí. Mario Draghi sa na tlačovej konferencii snažil nedať euru dôvod k ďalšiemu rastu, avšak trh mu na to neskočil. Investori očakávajú, že ECB začne diskutovať resp. komunikovať úpravu QE na jeseň.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.