Trhy odmeňujú „surfistov“ na vlnách

Americké akciové trhy opäť prekonali historické maximá. Túto vetu nebolo počuť od začiatku roka, a to kvôli zvýšenej volatilite na trhoch spôsobenej primárne politickými udalosťami. Akciový index S&P 500 (sleduje výkonnosť 500 najväčších amerických spoločností) prekonal v auguste t. r. po 142 obchodných dňoch niekoľkokrát nové historické maximum, keď pokoril rekordné úrovne z konca januára. Prekonanie nového míľnika prichádza v čase, kedy americké akcie zaznamenali historicky najdlhšiu akciovú rely (ide o obdobie, kedy od predchádzajúceho maxima akcie nepoklesnú o viac než 20 %). Od 9. marca 2009, po opadnutí negatívnych dopadov poslednej finančnej krízy, trvá toto obdobie už 3 453 dní.

Tretia najziskovejšia v histórii

Americké akcie doručili investorom počas aktuálnej akciovej rely výnosy prevyšujúce 320 %. Z pohľadu výnosovosti ju možno historicky zaradiť na tretiu priečku. V období rastu akcií pred spľasnutím technologickej bubliny (v roku 2000) posilnili americké akcie za 10 rokov o vyše 400 %. Vyššie zisky doručila aj rely trvajúca 57 mesiacov po roku 1932, teda pár rokov po Veľkej depresii.

Aj keď zatiaľ nejde o najziskovejšiu rely v histórii, dôležitejším faktorom v tomto príbehu je dĺžka jej trvania. Poukazuje totiž na to, prečo je dobré držať investície za každých okolností a prečo môže byť časovanie vstupu na trh (predaj na zdanlivom vrchole a nákup na zdanlivom dne) veľmi drahé.

Chytráci vs. bojkovia

Súčasná akciová rely je označovaná ako najviac nenávidená, pretože jej verí najmenej investorov v histórii. Skupina „chytrákov“ poukazuje pri každom prekonaní maxím na nezdravý rast akciového trhu, ťahaný priaznivými menovými podmienkami, a varuje pred spľasnutím bubliny. Na druhej strane je skupina „bojazlivých“, ktorí zainvestovanie odkladajú na „lepšie“ časy. Obidve skupiny majú  napriek odlišnému pohľadu na načasovanie zainvestovania niečo spoločné. Oberajú sa o zisky.

História ukazuje, že prechytračiť trh sa časovaním vstupu a výstupu nevypláca. Najväčším problémom je, že nikto nevie odhadnúť správny moment, kedy je trh na vrchole (signál na predaj) a naopak, kedy dosahuje svoje dno (signál na nákup). Výsledkom je, že väčšina aktívnych investorov nezachytí tieto signály včas. V prípade obáv o prepad trhu sa stiahnu do hotovosti a vyčkávajú na prepad, ktorý však nemusí prísť. Alebo sa korekcia dostaví, ale len v obmedzenej miere.

Akciový trh má tendenciu rásť rýchlejšie pred väčším pádom, čo potvrdzuje štúdia Bank of America realizovaná od roku 1937. Ukazuje, že ak by nebol investor zainvestovaný v poslednom roku pred príchodom medvedieho trhu (pokles akciového trhu viac než o 20 %), stratil by až pätinu zisku pochádzajúceho z akciovej rely. Zmena trendu prichádza rýchlo a nečakane. Veď koľko investorov správne odhadlo, že najlepší čas na vstup do pozícií je začiatok marca 2009? Drvivá väčšina začala investovať až neskoro po tom, čo trh vykázal rast.

Akciové trhy dlhodobo rastú

Výsledkom snahy o prechytračenie trhu zostávajú zväčša oči pre plač a rátanie strát s hotovosťou vo vrecku, ktorá nič nezarobí. Ilustruje to aj tabuľka, ktorá hovorí o dopadoch absencie na trhu počas vyše 5 000 dostupných obchodných dní na Wall Street. Stačilo, aby investor nebol zainvestovaný len 10 najúspešnejších dní a jeho investícia sa znížila o polovicu. To predstavuje stratu takmer 70 % oproti tomu, keď bol zainvestovaný po celý čas. Výsledkom absencie až 40 najziskovejších dní je pre investora strata.

Výkyvy na akciovom trhu sú, boli aj budú. Akciový trh však z dlhodobého hľadiska rastie. Pri dodržaní investičnej stratégie a horizontu je investor odmenený vyššími ziskami než napríklad pri dlhopisoch.  Najefektívnejším spôsobom, ako na akciovom trhu participovať v plnej miere, je byť zainvestovaný za každých okolností a surfovať na jeho vlnách. Stačí len pár dní absencie na trhu a investorom to negatívne ovplyvní dlhodobé zhodnotenie ich investícií. Aj to je jeden z dôvodov, prečo pasívne indexové fondy, ktoré sú základným stavebným kameňom portfólií klientov Acrossu, prekonávajú z dlhodobého hľadiska svojou výkonnosťou aktívne manažované fondy.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.