Trhy sa nadýchli k rastu

Daňová reforma prezidenta Donalda Trumpa pomohla americkým korporáciám rásť o viac ako 20 %. Vliala novú miazgu do žíl investorov. Malé a stredné spoločnosti v USA, ktoré sú viac závislé od domácich spotrebiteľov, neovplyvnilo zavádzanie ciel a obmedzení tak, ako veľké firmy. Pozitívne sa pre americkú ekonomiku vyvíja inflácia a trh práce. To umožňuje FEDu pokračovať v politike postupného zvyšovania úrokových sadzieb a normalizácii podnikateľského prostredia nezaťaženého neštandardným vmiešavaním sa centrálnej banky.

Európa sa zmieta v dvoch protichodných prúdoch. Na jednej strane sa upokojila po utvorení vlády v Taliansku a Nemecku, na druhej strane dochádza čas Veľkej Británii, aby dojednala čo najlepšie podmienky odchodu z Únie. Po rezignácii ministra Davida Davisa zodpovedného za Brexit a ministra zahraničných vecí Borisa Johnsona zostal Čierny Peter v rukách premiérky, ktorá presadzuje umiernený odchod.

Akciový trh prevalcoval konkurentov

Investori zažili v júli svoj Klondike, keď všetko, na čo siahli, prinášalo zlato v podobe rastu výkonnosti. Lídrom boli akciové investície, k čomu dopomohli lepšie ako očakávané výsledky spoločností za druhý kvartál.

Medzimesačné zhodnotenie Across Intelligent Portfolio 100+ rástlo o 2,4 %. Čisto akciové investičné riešenie sa tak dostalo do plusových hodnôt. K zhodnoteniu prispeli európske akcie, americké trhy a tento rok zabrali aj nevýrazné rozvíjajúce sa trhy. Čisto dlhopisové riešenie Across Intelligent Bond Portfolio+ vykročilo pravou nohou, hoci sa mu za tento rok zatiaľ nepodarilo dostať do kladných čísel. Medzimesačne posilnilo o takmer 0,7 %, čo po troch za sebou idúcich záporných mesiacoch ukľudnilo kreditných investorov. Zabrali predovšetkým rozvíjajúce sa trhy a dlhopisy bez investičného ratingu, na pleciach ktorých bola ťarcha predchádzajúcich poklesov.

Štvrtý mesiac po sebe vykázalo kladné zhodnotenie Across Intelligent Alternative Portfolio+. Za júl posilnilo o 0,6 % a od začiatku roka prinieslo 3,1 %. Portfólio dosiahlo o viac ako 1,5 % vyššie zhodnotenie ako jeho benchmark. K najväčším prispievateľom výkonnosti sa opätovne zaradili privátne investície.

Across Bond+ opäť rastie

V júli odľahlo aj kreditným hráčom v regióne strednej a východnej Európy. Na veľkú politiku obchodných bariér a negatívny sentiment sa zabudlo. Dlhopisy sa ocitli v priazni investorov a prinášali zvyšovanie cien a znižovanie výnosov do splatnosti.

Across Bond+ medzimesačne vystrelil nad zhodnotenie 1 % a postupne vymazáva stratu naakumulovanú v posledných piatich mesiacoch. Tie poznačila pochmúrna nálada a nedôvera v pozitívne ukazovatele aj mimo hlavné ekonomické trhy. V porovnaní s konkurenčnými fondami zostáva na čele pomysleného rebríčka, hoci ani jednému z fondov zameraných na dlhopisy emitentov zo strednej a východnej Európy sa v tomto roku nepodarilo dostať sa do čiernych čísel.

Fond Acrossu má vytvorenú výhodnú pozíciu vo forme hotovosti. Tá umožňuje využiť poklesy na trhu, vysoký priemerný výnos do splatnosti nad 6,5 %, relatívne nízke riziko vo forme durácie pod 3,3 roka a stabilný kupón 7 % z investovaných dlhopisov. Zároveň sa v ňom neprejavujú kurzové riziká, ktoré sú pokryté zaistením. Najbližšie mesiace bude možné opäť využívať prípadné poklesy na priemerovanie existujúcich pozícií a využívať neistotu, ktorá praje pripraveným.

Bitcoin ukázal ostatným chrbát

Digitálne meny čiastočne vymazali tohtoročnú negatívnu výkonnosť. Hoci ich čaká dlhá cesta, bitcoin ukázal svoju moc a posilnil o viac ako 30 %. Ani ostatné nástroje z ponuky Across Opportunities sa nenechali zahanbiť. Spoločnosť Warrena Buffetta sa zviezla na pozitívnej vlne rastúcich výkonností a medzimesačne rástla o 6 %. Fond zameraný na poistiteľné riziká CATCo vzrástol o 5 %.

V ponuke fondov Across Crème de la Crème sa v júli presadili privátne investície db x-trackers LPX MM® Private Equity, ktoré zhodnotili o 5,2 %. Africké investície medzimesačne zhodnotili o 4,6 %, čím úspešne znižujú negatívnu výkonnosť tohto roka. Rozvíjajúce sa trhy môžu považovať júl za mesiac návratov. Dokázali to iShares MSCI Frontier 100 aj ostatné indexové fondy zamerané mimo hlavné investičné trhy. Na opačnom konci záujmu investorov sa ocitli investície do zlata UBS ETF Gold hedged EUR, komodít UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF a do nových investičných príležitostí First Trust US Equity Opportunities ETF.

Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+Across OpportunitiesCrème de la Crème, a Across Intelligent Portfolio.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.