Trhy začali vymazávať straty

Júl opäť poskytol dôkaz o zvýšenej hospodárskej aktivite po nútenom odstavení svetových ekonomík. Prejavilo sa to zhodnotením na väčšine kapitálových trhov. Najväčší kus sa podarilo zabrať rozvíjajúcim sa trhom, ktoré rástli o viac ako 9 %, čo bolo o takmer 40 % viac ako poskočili rozvinuté trhy. Prispeli k tomu viaceré pozitívne dáta – rast tržieb amerického maloobchodu o 27 %, znižuje sa nezamestnanosť, zotavuje sa malý podnikateľský sektor, predstihové ukazovatele, ako napr. index nákupných manažérov, sa dostávajú do pozitívnej zóny. Nejde síce zatiaľ o „predkovidové“ úrovne, trend ekonomík je však najmä vďaka bezprecedentným opatreniam vlád a bánk nastavený na rastovú trajektóriu. Naposledy sa opatreniami zviditeľnila Európska únia, ktorá k svojmu 7-ročnému rozpočtu za bilión eur pridala ďalších 750 mil. eur na boj s následkami COVID-19.

Prebiehajúca výsledková sezóna naznačuje, že analytici boli vo svojich predpovediach výsledkov jednotlivých spoločností viac pesimistickí ako ukazujú dáta. Trh víta pozitívne prekvapenia. Studená sprcha však prichádza z „veľkých čísel“. Americký HDP štvrťročne padol o 33 %, čo je najhlbší prepad od druhej svetovej vojny. Zdanlivo menej hrozivé čísla prišli z Európy, ktorá padla „len“ o 12 %. Bol to však najväčší pokles v histórii eurozóny.

Napriek rastu trhu sa svet nezbavil hrozby pandémie. V niektorých regiónoch sa začína druhá vlna nákazy, pričom negatívny prím hrajú predovšetkým USA, Brazília a India. Vzhľadom na rozporuplné opatrenia vlád ustavične rastie počet nakazených, efektívna vakcína je v nedohľadne a zdá sa, že ku koncu roka môžu opäť nastať reštriktívne opatrenia, ktoré by spomalili návrat sveta do normálnych koľají.

Inteligentné riešenia šliapu na plný plyn

Ťahúň globálnej akciovej stratégie Across Intelligent Portfolio 100+ profitoval najmä z pozitívnej výsledkovej sezóny, keď firmy priemerne reportovali oproti očakávaniam o 20 % vyššie zisky. Hlavný americký index S&P 500 si pripísal viac ako 5 % a stredné spoločnosti viac ako 4,5 %. Na opačnej strane bol japonský Nikkei 400, ktorý poklesol o 3,7 % a znižoval výkonnosť akciového riešenia. Japonsko zápasí s druhou vlnou pandémie, čo sa odzrkadlilo na zníženom apetíte po japonských firmách. Akciová stratégia si pripísala tento mesiac 0,9 %.

Dlhopisová stratégia Across Intelligent Bond Portfolio+ si po úspešnom júni (+1,6 %) pripísala ďalších 1,3 %. Po tom, čo sa centrálne banky zaručili nalievať do ekonomiky peniaze, na dlhopisové trhy sa vrátil rizikový apetít. Už niekoľko mesiacov po sebe dominujú dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín. Tento mesiac prispeli k zhodnoteniu stratégie výnosom 3,4 %. V tesnom závese sú inflačné dlhopisy eurozóny so ziskom 1,7 %. Výnos 1 % pripísali aj eurové high yield dlhopisy. Stratégia sa tak prvýkrát od vypuknutia pandémie v Európe dostala do kladných čísel.  Výnos do splatnosti prináša 2,9 % s duráciou 5,1, pričom v stratégii sa nemenil rating podkladových nástrojov.

Alternatívna zložka riadených portfólií Across Intelligent Alternative Portfolio+ prešla na prelome júna a júla výraznejšou transformáciou. Prišlo k preskupeniu aktív – nízka korelácia s akciami a dlhopismi pri čo najnižšej volatilite a najvyššom výnose. Prvý mesiac nová alternatívna stratégia vykázala pokles na úrovni -0,7 %. Výkonnosť stiahol index volatility VIX, ktorý klesá, keď akcie rastú. Hoci poklesol o 11 %, v portfóliu slúži ako poistka a má v ňom len 5-percentné zastúpenie. Na opačnej strane bolo zlato, ktoré stratégii pripísalo výnos 10,5 %. Dôvodom jeho rastu sú zvýšené obavy o infláciu. V najbližších mesiacoch sa ukáže, či boli obavy opodstatnené alebo išlo o zbytočný prejav strachu.

Across Bond+ sa nadychuje k ďalšej expanzii

Po troch pozitívnych mesiacoch, keď Across Bond+ posilnil o 4,6 %, prišlo k miernemu poklesu o 0,2 %. Za rok 2020 sa nachádzame v negatívnom teritóriu. Výnos do splatnosti dlhopisov vo fonde dosahuje 5,9 % pri mimoriadne nízkej durácii 2,3. Na trhu s dlhopismi, zacielenými na strednú a východnú Európu, prišlo k výraznému obmedzeniu likvidity. Len málo investorov sa chcelo zbaviť lukratívnych dlhopisov s vysokým výnosom a nízkou duráciou. Negatívna výkonnosť Across Bond+ bola spôsobená dočasne nízkym precenením dlhopisu Nitrogenmuvek. Vzhľadom na spomínanú likviditu zaznamenal „starú“, a teda nízku cenu.

Warren Buffett konečne zabodoval

Po mesiacoch negatívnych výnosov sa vo veľkom štýle vracia do hry Berkshire Hathaway, ktorý medzimesačne zhodnotil o takmer 10 %. Ani ostatné satelitné akciové investície neostali bokom, zhodnotila robotika (+6,07 %), nové spoločnosti na burze (+7,16 %) aj luxusné tovary (+7,54 %). Naša perla medzi odporúčaniami – videoherný priemysel, medzimesačne narástol o 8,85 %, tento rok priniesol až neuveriteľných 47,85 %.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+, Across Intelligent Portfolio 100+, Across Intelligent Bond Portfolio+ a Across Intelligent Alternative Portfolio+.

Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.