Tri dôvody, prečo Slováci zhodnocujú svoje peniaze čoraz menej

Priemerný investor v podielových fondoch zarobil od r. 2016 len 6,4 % (1,4 % p.a.). Pri inflácii 8,6 % sa niet čo diviť, že mnohí z nás ukladajú peniaze do „tehál“. Kde robia Slováci v investovaní najväčšie  chyby?

1. Peniaze držíme v bankách

Slováci majú v bankách uložených takmer 40 mld. eur. Od roku 2016 bolo priemerné zhodnotenie úspor len na úrovni 1,5 % (0,4 % p.a.). Pri inflácii 8,6 % je tak „bankovanie“ najväčším ničiteľom našich peňazí. Hoci je 40 mld. eur veľa, finančné aktíva priemerného Slováka dosahujú sotva 20-tisíc dolárov, čo je len 60 % finančných aktív priemerného Čecha. V porovnaní s priemerným Rakúšanom, ktorý disponuje 5,5-násobne vyšším finančným majetkom ako Slovák, sú naše aktíva výrazne nižšie. (zdroj: Credit Suisse Global wealth databook 2019). Od západných krajín sa veru máme stále čo učiť.

2. Investujeme do drahých a nevýkonných produktov, ktoré sa musia zdaňovať

Priemerný slovenský fondový investor nezarobil od r. 2016 ani na infláciu. Hrubá výkonnosť podielových fondov síce dosiahla približne 12 %, takmer polovica výnosu však zostala vo vreckách správcov. Pripísať investorom len 6,4 % (1,4 % p.a. pri inflácii 1,9 % p.a.), nemôžeme považovať za férovú deľbu. Navyše, hoci investori v podielových fondoch veľa nezarobili, musia sa na konci dňa podeliť s „mini“ výnosom ešte aj so štátom, čiže musia ho zdaniť. Niet sa potom čo diviť, že Slováci sa utiekajú k nehnuteľnostiam, ktoré za uvedené obdobie zhodnotili v priemere o cca 30 %.

3. Nesprávna alokácia aktív

Mať v portfóliu drahé a nevýkonné akciové podielové fondy je ako mať štvorvalcový motor, v ktorom fungujú len dva valce – čiže máme vysokú spotrebu a nízky výkon. Opticky sa môže zdať, že Slováci majú v akciách, vzhľadom na svoj konzervativizmus, dosť peňazí. Výsledok však hovorí niečo iné. Prostredie nízkych úrokových sadzieb „núti“ investorov alokovať do akcií viac peňazí. Nemajú teda inú alternatívu, čo vystihuje skratka TINA (There Is No Alternative). Napríklad, priemerný výnos investora v riadených portfóliách Across Private Investments, ktorých alokácia bola približne 50 % dlhopisy a 50 % akcie, dosiahol od r. 2016 zhodnotenie 20,8 % (4,3 % p.a.). Najväčšiu zásluhu na tomto výsledku mali dva (tri) faktory:

  1. Podiel akciovej zložky sa pohyboval okolo 50 %.
  2. Orientácia na indexové fondy, ktoré efektívne preniesli výkonnosť podkladových aktív do peňaženky investorov.
    Bonus: Oslobodenie od dane z príjmov fyzických osôb je už následne len pomyselnou čerešničkou na torte.

Zhodnocovať peniaze prostredníctvom finančných trhov má svoje zákonitosti. Najväčším ničiteľom výnosu sú poplatky a dane. Ak sa k tomu pridá neefektívne prenášanie výnosnosti finančných trhov do peňaženiek investorov, sklamanie je na svete. Predchádzať sa mu dá však pomerne jednoducho. Stačí presmerovať svoje investície do pasívnych investičných riešení (indexové fondy). Výsledky sa skôr alebo neskôr dostavia.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.