Trumpov „výbuch“ otvoril nové príležitosti

Posledné udalosti ohľadom zrušenia povinného zdravotného poistenia pre občanov USA, známeho aj ako Obamacare, sa nevyvíjali podľa predstáv novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zámer zrušiť Obamacare nečakane tvrdo narazil na odpor aj u časti republikánskych poslancov, takže vyjednávanie o osude zdravotného poistenia pre všetkých občanov USA sa výrazne skomplikovalo. Trhy zareagovali negatívne, čo prináša opätovnú šancu pre všetkých, ktorí zmeškali šancu naskočiť do rozbiehajúceho sa vlaku príležitostí menom Infraštruktúra.

Po novembrových prezidentských voľbách investori očakávali výrazný nárast zhodnotenia svojich aktív, veď D. Trump,  podobne ako jeho rivalka Hillary Clintonová, sľuboval opraviť mosty, cesty, vodovody a ostatné kľúčové sieťové prvky. Jeho kandidátske sľuby bude mať teda kto sledovať a vyhodnocovať. Vplyvný Americký spolok stavebných inžinierov (ASCE), ktorý vydal varovanie pred znižujúcou sa kvalitou infraštruktúry v USA, bude tiež jedným z týchto subjektov.

Výnosy prekračujú 10 percent

Prezidentská kampaň naštartovala nielen existujúce fondy obchodovateľné na trhu (ETF), ale priniesla i vznik nových, ktoré umožňujú investovať priamo, či nepriamo do obnovy infraštruktúry v USA. Za nekorunovaného kráľa infraštrukturálnych ETF sa považuje iShares Global Infrastructure (IGF A-), ktorý od novembrových volieb priniesol zhodnotenie vyše 12 % a má stále rastový potenciál. ETF na seba pritiahli trhovú kapitalizáciu vo výške 1,4 miliardy dolárov a medzi ich aktíva patria elektrické siete, spoplatnené cesty, či letiskoví operátori. Nosnou ideou je vlastníctvo infraštrukturálnych aktív, ktoré prinášajú stabilný cash flow. Spoločnosti zahrnuté v ETF nie sú priamo závislé na budovaní infraštruktúry, čím do veľkej miery eliminujú cyklické výkyvy vo výkonnosti.

V portfóliu energetickí giganti 

Fond replikuje index zložený zo sto najväčších medzinárodných infraštrukturálnych firiem z vyspelých, ako aj z rozvíjajúcich sa krajín. Podkladovým indexom sa po transformácii, od mája 2017, stane FTSE Global Core Infrastructure Index. Medzi TOP 5 tohto diverzifikovaného ETF patria najväčšie spoločnosti v oblasti energetickej infraštruktúry na svete ako Enbridge (so sídlom v Kanade), Nextera Energy, Duke Energy, Southern, Dominion Resources (všetky sídlia v USA). Už len tieto spoločnosti obhospodarujú takmer 30 miliónov užívateľov infraštruktúry v Severnej Amerike.

Bližšie informácie o možnosti investovať do finančných nástrojov, zameraných na infraštrukturálne investície, poskytnú investiční konzultanti Acrossu.

Porovnanie percentuálneho vývoja iShares Global Infrastructure ETF a Amundi ETF S&P 500 EUR Hedged od prezidentských volieb v USA.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.