Turizmus na Slovensku narastá, Across ho rozvíja v rámci PTR

Z údajov slovenského Štatistického úradu vyplýva, že počet ubytovaných turistov na Slovensku dosiahol v roku 2018 novú hranicu. Za prvých šesť mesiacov využilo služby ubytovacích zariadení takmer 2,6 milióna ľudí. Podľa údajov Ministerstva dopravy a výstavby SR najväčší podiel návštevníkov zaznamenávajú Vysoké Tatry, ktoré sa o prvenstvo delia s Bratislavou.

Priaznivú sezónu a prílev turistov pociťuje aj slovenská časť holdingu Prime Tourist Resorts (PTR), ktorá spravuje horský hotel Sliezsky domSalamandra resort v Štiavnických vrchoch. Obe zariadenia patria medzi najvýznamnejšie investície Across Private Investments v cestovnom ruchu a hotelierstve na Slovensku. Do tohto sektoru vstúpil Across v roku 2008 s cieľom vytvoriť konsolidovanú sieť hotelových zariadení dostatočnej veľkosti pre efektívne spravovanie. Postupným investovaním sa na týchto projektoch môžu podieľať aj klienti Acrossu. V auguste t.r. bola vydaná ďalšia emisia 4-ročných dlhopisov PTR s ročným výnosom 5,5 % a polročne vyplácaným kupónom.

Návštevnosť a tržby kontinuálne rastú

Investičným cieľom spoločnosti PTR je spravovanie ziskových hotelových zariadení, ktoré sú jedinečné svojou polohou a poskytujú služby vysokej kvality. To, že sa darí tento cieľ napĺňať, potvrdzujú aj výsledky návštevnosti za prvých sedem mesiacov. Tržby v hoteli Salamandra dosiahli viac než 1,1 mil. eur, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast o vyše 20 %. Sliezsky dom zaznamenal medziročné zvýšenie tržieb o takmer 23 %.

Kontinuálne rastie aj počet návštevníkov. Hotel Salamandra v Štiavnických vrchoch ubytoval za prvých 7 mesiacov viac než 5 700 hostí, čo je o 21 % viac než v rovnakom období vlaňajška. Sliezsky dom vo Vysokých Tatrách prekročil hranicu 4 600 návštevníkov, čím sa medziročný nárast pohybuje tesne pod hranicou 30 %. 

Zariadenia priťahujú aj firemnú klientelu

Oba hotely sú vyhľadávané vďaka jedinečnej polohe, ale aj rozmanitej ponuke služieb a aktivít. Súčasťou hotela Salamandra je bohato navštevované lyžiarske stredisko a napojenie na jeden z najrozsiahlejších systémov cyklotrás. Sliezsky dom, ako najvyššie položený hotel na Slovensku, je obľúbeným východiskovým bodom na rozmanité túry a na výstup na Gerlachovský štít. Jedinečná poloha a kvalitné služby priťahujú aj pozornosť firiem. Výrazne narástol záujem o zážitkové teambuildingy, konferencie a kongresy. Oba hotely majú bohaté skúsenosti aj s organizovaním originálnych osláv a svadieb v srdci prírody.

Štatistiky za prvých sedem mesiacov potvrdzujú neustály nárast obsadenosti a tržieb hotelov. Vďaka skvalitňovaniu služieb a rozširovaniu možností trávenia voľného času, sa ich zvyšovanie očakáva aj v nasledujúcich mesiacoch.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.