Unáhlené rozhodnutia zbytočne bolia

Poklesy na akciových trhoch sú ich prirodzenou súčasťou.

Poklesy na akciových trhoch, aké teraz zaznamenávame, nie sú v niekoľko storočnej histórii akciových trhov ničím výnimočným. Sú ich prirodzenou súčasťou. Ako by sa s nimi mal vysporiadať rozumný investor? Čo si myslíte, že teraz urobí Warren Buffett? Hodnota jeho majetku v akciách Berkshire Hathaway poklesla od začiatku tohto roka (za 75 dní) o takmer 20 mld. USD. Predpokladáte, že bude predávať alebo kupovať? Majte na pamäti tieto pravidlá.

1. Zostaňte zainvestovaný

V prvom rade treba zachovať chladnú hlavu. Majte na mysli cieľ, či dôvod, prečo ste sa rozhodli sporiť, alebo investovať. Je to pre vás rezerva na dôchodok? Sporenie pre deti alebo len uloženie voľných peňažných prostriedkov? Každý investičný cieľ má svoj horizont. Aktuálne poklesy preto nepredstavujú riziko, ak peniaze nepotrebujete hneď teraz.

Aktuálne poklesy nepredstavujú riziko, ak peniaze nepotrebujete hneď teraz.

Unáhlené rozhodnutia o predaji akciových pozícií môžu znamenať, že z dočasnej straty sa stane strata trvalá. Ak predáte akciovú pozíciu so stratou 15 % a peňažné prostriedky investujete napríklad do dlhopisov s výnosom 3 %, o päť rokov sa dostanete ešte len na nulu. Takýto vývoj ukazuje graf nižšie.

Hodnota akciového portfólia investora, ktorý zostal zainvestovaný počas celej doby, teda aj počas finančnej krízy (r. 2008 až 2009) bola na konci roka 2017 vyššia než hodnota portfólia investora, ktorý peniaze vybral a držal už len hotovosť. Podobne dopadol aj investor, ktorý sa do akcií vrátil po roku od dna akciového trhu.

Zdroj: Fundamentals for Investors 2018, Morningstar Inc.

2. Zmeškať dobré dni sa nevypláca

Ak chcete byť pri investovaní úspešný, stačí urobiť dve dobré rozhodnutia. Dobre kúpiť a dobre predať. Čím viac rozhodnutí o predaji alebo kúpe urobíte, tým je vyššia pravdepodobnosť, že sa budete mýliť. V časoch, keď akciové trhy klesajú, nie sú rozhodnutia o predaji racionálne, ale emocionálne. Investori sa často obávajú, že prídu o všetko. Preto sa predajom pozícií snažia zachrániť aspoň niečo.

Ak sa však pozrieme na históriu globálnych akciových trhov, každý pokles bol vymazaný a trhy sa opätovne dostali do výšok, ktoré sa v okamihu ich poklesov zdali ako sci-fi. Pohľad do minulosti akciových trhov ukazuje, že zmeškaním 10 najlepších dní klesá dlhodobá výkonnosť akciového portfólia na polovicu. Tridsať dní posúva výkonnosť dokonca do červených čísel. Pamätajte, že akciový trh masívne rastie najmä po veľkých poklesoch.

Zdroj: Fundamentals for Investors 2018, Morningstar Inc.

3. Trhy dlhodobo rastú – po noci prichádza deň

Po každom veľkom poklese nastáva rast. V grafe je výkonnosť zmiešaného dlhopisovo-akciového portfólia po veľkých krízach – ukazuje vývoj po jednom, po šiestich a dvanástich mesiacoch, po troch ale aj po piatich rokoch. Ako vidno, po piatich rokoch bola vymazaná každá kríza od r. 1987.

Zdroj: Fundamentals for Investors 2018, Morningstar Inc.

4. Poraďte sa – nenechajte samých seba sabotovať svoje plány

Investori sú odmenení za svoju odvahu a trpezlivosť, keď ich investície rastú. Keď nastanú ťažšie časy, spochybňovanie svojich cieľov, taktiky a stratégie môže spôsobiť vychýlenie sa zo správneho smeru. Dokonca aj najsebavedomejší a najopatrnejší investor môže na krátky čas zapochybovať o správnosti svojich investičných cieľov. Správny investičný konzultant vtedy pomôže posúdiť investičný zámer klienta, veď pozná jeho finančnú situáciu. Vypočujte si preto svojho poradcu, druhý názor sa opláca.

5. Dokúpiť či nedokúpiť?

Vo všeobecnosti platí, že už 15-percentný pokles na akciových trhoch nie je bežný. Každý, kto ho v minulosti využil, výrazne svoju investíciu zhodnotil. Ak neurobíte nič, akciové trhy (s nimi aj vaše investície) sa vrátia na úroveň, kde boli na začiatku aktuálnych poklesov. Čiže budete na nule. Ak však doinvestujete (napríklad vo forme mimoriadnej platby do sporenia), dostanete sa po návrate do plusu. Pozitívnou správou teda je, že aktuálny pokles akciových trhov na úrovni 25 % až 33 %, je vhodným časom na kúpu, aký tu už dávno nebol.

Investovať v čase poklesu akciových trhov nie je jednoduché. Predtým než začnete svoje akciové pozície prehodnocovať a likvidovať, myslite na investičné desatoro overené najlepšími svetovými investormi.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.