Upokojenie na trhoch prišlo včera večer zo zámoria, nie je však iba dočasné?

Streda priniesla medzi investorov na trh konečne aspoň miernu dávku upokojenia, za ktorú boli odmenení pomerne výraznými ziskami.

Spočiatku sa síce nad trhmi vznášala určitá dávka neistoty, ktorú zapríčinila rozporuplná reakcia čínskych trhov na podporné opatrenia miestnej centrálnej banky. Tá spôsobila, že európske trhy otvárali vo výrazne červených číslach, no postupom času sa dokázali preklopiť do zelených čísiel, ktoré však nedokázali v závere dňa udržať a zakončili v strate presahujúcej 1%.

V zámorí pre zmenu akciové indexy začínali deň v zelených číslach, ktoré dodatočne podporili zverejnené makrodáta ako bol napríklad júlový vývoj objednávok tovarov dlhodobej spotreby. V priebehu celého dňa bol na trhoch stále badateľný strach a neistota investorov, ktorý však v závere bol potlačený a americké indexy si tak pripísali výrazné zisky presahujúce 3%.

Dnešné nočné obchodovanie v Ázii sa nieslo na vlne pozitivizmu šíriaceho sa z Ameriky. Všetky miestne indexy si pripísali pomerne slušné zisky a dokonca i čínsky index Shanghai Composite, ktorý sa počas celej noci pohyboval v blízkosti nuly, uzatváral deň s výrazným ziskom až 5,34%. Aj z tohto dôvodu očakávame, že dnes ráno otvoria európske trhy vo výrazne zelených číslach. Ak sa v priebehu dnešného dňa nevyskytne ľubovoľná negatívna správa, je možné očakávať postupné navyšovanie ziskov v snahe investorov skorigovať predchádzajúce straty. Podporu môže poskytnúť i dnes zverejňovaný vývoj španielskeho HDP za druhý kvartál.

Na druhej strane Atlantiku dnes očakávame rovnako zverejňovanie významných makrodát a síce revíziu prvotných odhadov vývoja HDP za druhý kvartál a taktiež najčerstvejšie dáta z trhu práce. Zverejňované dáta určite neuniknú pozornosti investorov, ktorí už síce skoré septembrové zvyšovanie úrokových sadzieb FEDom nepripúšťajú, no pozornosť sa postupne presúva na decembrový termín, prípadne na budúci rok. Domnienky investorov potvrdili svojimi vyjadreniami i predsedovia Atlantského i New Yorského FEDu, ktorí prehlásili, že kolabujúce ceny ropy v kombinácii so spomaľovaním ekonomiky Číny komplikujú FEDu plán na skoršie uťahovanie uvoľnenej menovej politiky.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.