Úročenie vkladov je na skutočnú infláciu ,,krátke“

Inflácia je ošemetná vec. Nielen preto, ako sa vypočítava alebo interpretuje, ale hlavne kvôli tomu, že významne ovplyvňuje investície.

Hoci v súčasnosti majú Slovensko aj Európa podľa oficiálnych štatistík problémy skôr s defláciou (zápornou infláciou, teda klesajúcimi spotrebiteľskými cenami), z dlhodobého hľadiska je inflácia pre investície hrozbou, najmä pre tie konzervatívne investované. Veď za posledných 10 rokov inflácia na Slovensku ukrojila z hodnoty peňazí viac než štvrtinu –  ak vychádzame z údajov Štatistického úradu SR. Odrážajú tieto údaje realitu?

Štatistický úrad meria infláciu prostredníctvom spotrebného koša, ktorý je skonštruovaný na základe spotrebiteľského správania priemerného občana SR. No ale priemer… Ak ja zjem jedno kurča a vy žiadne, v priemere sme síce zjedli každý polovicu kuraťa, no vy ste hladný a ja najedený. Takže asi neexistuje na Slovensku občan, ktorý má dlhodobo spotrebný kôš nastavený tak, že na bývanie dáva 27 % a na potraviny 17 %. Každý z nás má svoj špecifický spotrebný kôš, ktorý sa navyše v čase mení. Spotrebný kôš môžeme teda so zveličením chápať ako presný súčet nepresných čísel.

Podrobnejšie skúmanie spotrebného koša odhalí pomerne prekvapujúcu vec. V spotrebnom koši nefigurujú ceny nehnuteľností, ale len nájomné. Štatistici totiž považujú nákup rezidenčnej nehnuteľnosti za investíciu. Pritom ceny nehnuteľností v spotrebnom koši kedysi štandardne figurovali. Skúsenosti z USA ukazujú, že inflácia bez započítania cien nehnuteľností je o viac než 1 % nižšia, než tá skutočná. Znamená to, že zhodnotenie konzervatívnych bankových produktov nedokáže držať krok so skutočnou infláciou. Niekedy sa ako alternatíva na meranie inflácie používa pocitová inflácia, ktorá sa odvíja od vývoja cien často nakupovaných tovarov a služieb. Pocitová inflácia býva zvyčajne vyššia ako oficiálna. Rozdiel je aj niekoľko percent.

Za posledných 10 rokov bola na Slovensku priemerná inflácia 2,3 % p.a. Po zohľadnení rastúcich cien nehnuteľností bola teda ešte vyššia. V tomto kontexte je aj ,,akciové“ úročenie bežného účtu alebo termínovaného vkladu na infláciu krátke. Ak chcete infláciu porážať, musíte sa poobzerať po iných investičných nástrojoch. Napríklad po dlhopisoch a akciách, ktoré sú podstatne lepším liekom na chorobu peňazí nazývanú inflácia.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.