Úspešné investície Warrena Buffetta inšpirujú celý svet

Tretím najbohatším človekom na planéte, s odhadovaným majetkom viac ako 60 mld. USD, sa v roku 2016, podľa magazínu Forbes, stal Warren Buffett. Americký miliardár, obchodník, filantrop a najznámejší investor na svete.Väčšinu svojho bohatstva získal investovaním, ktoré realizoval prostredníctvom holdingovej spoločnosti Berkshire Hathaway. Známy ,,veštec“ z Omahy oslávil minulý týždeň svoje 86. narodeniny.

Akcie spoločnosti Berkshire Hathaway prekonali v rokoch 1965 – 2015 americký akciový index S&P 500 o viac ako 11 % ročne, čo predstavuje ich celkový výnos až 1 598 284 % ! Niet preto divu, že investori z celého sveta sledujú s veľkou obľubou investičné portfólio tohto skvelého investičného guru.

Warren Buffett drží vo svojom portfóliu viac ako 40 akciových spoločností. Až deväť z jeho desiatich top akciových pozícií pritom generuje pravidelnú dividendu. Pri detailnejšom pohľade na portfólio zistíme, že takmer štvrtina akcií Warrena Buffetta dosahuje nadpriemerný dividendový výnos vo výške viac ako 3 % p. a. V tejto skupine sa navyše nachádzajú spoločnosti, ktoré zvyšovali dividendový výnos minimálne 25 po sebe idúcich rokov.

Top 5 akciových titulov s dividendovým výnosom viac ako 4 % ročne navyše hravo prekoná priemerný výnos amerického akciového indexu Dow Jones Industrial Average na úrovni 2,8 % a taktiež výnos 2,24 % amerických 30-ročných vládnych dlhopisov. Medzi prvú päťku akciových titulov s najvyšším dividendovým výnosom patrí automobilka General Motors (4,8 %), telekomunikačné spoločnosti AT&T (4,6 %) a Verizon (4,3 %), IT spoločnosť IBM (3,5 %) a výrobca obľúbeného nápoja Coca-Cola (3,2 %).

Investovanie do spoločností, ktoré vyplácajú vyššie než priemerné dividendy, zabezpečuje stabilnejšie portfólio vďaka pravidelnej výplate dividendy a menšiu kolísavosť investície v období poklesu hodnoty akcií. Vysoké dividendy znamenajú dobrú finančnú situáciu danej spoločnosti a reinvestovanie výnosov navyše znásobuje výkonnosť daného titulu. Význam vyplácaných dividend sa tak pre investorov významne zvyšuje.

Participácia na dosiahnutí vyšších dividendových výnosov z akciových titulov sa dá dosiahnuť priamym nákupom akcií jednotlivých spoločností, alebo nákupom akciových indexových fondov (ETF), ktoré sú zamerané na investovanie do spoločností ponúkajúcich vyšší dividendový výnos.

Z nášho pohľadu je výhodnejšia druhá alternatíva, pretože investovanie prostredníctvom ETF prináša viacero výhod. Pre klienta je tento investičný nástroj zaujímavý najmä tým, že prostredníctvom jedného ETF drží investor diverzikované portfólio spoločností, jeho okamžitou likviditou, nízkymi nákladmi na správu a oslobodením od dane z príjmu fyzických osôb po splnení zákonných podmienok.

Dôkazom vyššieho zhodnotenia dividendových titulov oproti klasickým akciám je porovnanie indexu MSCI World High Dividend Yield, ktorý sa oproti štandardnému indexu MSCI World zameriava na akcie svetových spoločností vyplácajúcich trvalé, rastúce a udržateľné dividendy. Oproti indexu MSCI World dosahuje index MSCI World High Dividend Yield od roku 1995 vyššie priemerné zhodnotenie o viac ako 2 %, čo za viac ako 20 rokov predstavuje absolútny rozdiel približne 60 %. V top 10 pozíciách indexu môžeme vidieť až tri dividendové tituly, ktoré vo svojom portfóliu drží aj Warren Buffett.

Investičným nástrojom, ktorý do istej miery kopíruje investičnú stratégiu Warrena Buffetta a spomínaného MSCI World High Dividend Yield je akciový indexový fond SPDR S&P Global Dividend Aristocrats investujúci do spoločností, ktorých dividendová politika je stabilná alebo rastúca najmenej desať po sebe idúcich rokov a ponúka vyššie ako priemerné dividendové výnosy. Fond dosiahol za tri roky kumulovaný výnos vyše 19 % a svojím výkonom dokonca mierne prekonáva kopírovaný index. Najvýznamnejšími pozíciami fondu sú energetické spoločnosti Williams Companies a Enbridge Income Fund Holding, ako aj telekomunikačná spoločnosť MTN Group. Sektorovo vo fonde dominuje najmä finančný sektor, distribučné spoločnosti a  priemysel. Z geografického hľadiska najviac spoločností pochádza z USA, Kanady a Veľkej Británie.

Po dôkladnom posúdení sme uvedené ETF zaradili do nášho zoznamu CRÈME DE LA CRÈME, ktorý obsahuje výber tých najlepších indexových fondov z celého sveta.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.