Utorková rally na trhoch bola v USA prerušená pretrvávajúcimi obavami investorov

Utorkové dianie na trhoch bolo pomerne zmiešané, hoci spočiatku sa zdalo, že po masívnych pondelkových výpredajoch bude nasledovať korekčná rally smerom hore. Nočné obchodovanie v Ázii bolo ešte zmiešané s väčšími stratami zaznamenanými čínskymi a japonskými akciami, ale solídnymi ziskami ostatných trhov. Ráno v Európe sa už nieslo na rastovej nákupnej vlne. Tá vyniesla európske akcie do viac ako 4%-ného profitu, čím dorovnali prakticky väčšinu pondelkových strát.

V nadväznosti na európske trhy i tie americké otvárali deň viac ako 2% vyššie a prírastky ďalej navyšovali. Výstražný prst pre investorov veriacich v rýchle upokojenie situácie však predstavovala posledná obchodná hodina, kedy zámorské indexy prakticky všetky zisky odpísali a skončili vo viac ako percentnej strate. V princípe nešlo o žiadny skokový masívny výpredaj aký bol viditeľný na trhoch napríklad v pondelok, šlo však o jasnú známku stále prítomnej neistoty a obáv investorov, ktorý sa snažia odhadnúť budúci vývoj trhoch. Historicky išlo o najväčší denný obrat indexu S&P 500, čo z je z pohľadu technickej analýzy veľmi negatívny signál, ktorý by mal byť nasledovaný ďalšími poklesmi.

Dáta boli včera prevažne odignorované. Všeobecne zatiaľ neodhalili dramatickejšie spomaľovanie vyspelých ekonomík na oboch brehoch Atlantiku. Nemecká podnikateľská dôvera podľa inštitútu Ifo sa mierne zlepšila. Skok na 7-mesačné maximum zaznamenala dôvera amerických spotrebiteľov. Ceny domov v USA spomaľujú rast, no predaje novopostavených vyskočili v júli o viac ako 5%. Slabším bol jedine prieskum výrobnej aktivity v dištrikte richmondského FEDu a mierne poklesol odhad indexu PMI v službách v USA.

Dnešné nočné obchodovanie v Ázii bolo ovplyvnené najmä včerajším popoludňajším rozhodnutím čínskej centrálnej banky už po piatykrát znížiť hlavnú jednoročnú úrokovú sadzbu o 0,25% a taktiež znížiť podiel povinných rezerv pre banky a poisťovne. Uvoľnený kapitál tak môžu investovať napríklad do nákupu akcií, čím podporia stabilizáciu miestnych akciových trhov, prípadne využiť na dodatočné investície, ktoré môžu podporiť rast ekonomiky. To samozrejme ocenili investori na okolitých trhoch, ktoré si pripisovali výrazné zisky. Samotný čínsky trh reprezentovaný indexom Shanghai Composite spočiatku odpisoval viac ako 3%, neskôr sa prehupol do viac ako 4% zisku a uzavrel deň v strate presahujúcej 1%. Po troch dňoch prepadov presahujúcich každý deň 6% šlo o výraznejšie upokojenie situácie. Otázkou zostáva, či to bude trvalé alebo opäť iba dočasné dno.

Dnešné obchodovanie v Európe očakávame rovnako ako to v Číne pomerne zmiešané, nakoľko pri absencii zverejňovaných významnejších makrodát o smere trhu rozhoduje iba sentiment a aktuálna nálada investorov. V zámorí sa dnes situáciu pravdepodobne trošku upokojí a trh sa zameria na zverejňované makrodáta, ako je aktuálny vývoj na hypotekárnom trhu a rovnako na júlový vývoj objednávok tovarov dlhodobej spotreby, ktoré sú menej náchylnejšie na krátkodobé zmeny a držia sa skôr hlavného ekonomického smeru.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.