Utorkovú úľavu na trhoch vystrieda dnes zvýšená nervozita z FEDu

Utorkové obchodovanie na trhoch bolo určite úľavou pre nervóznych investorov, ktorých v posledných dňoch trápili pomerne výrazné straty. V počiatočných hodinách obchodovania síce trhy ešte otvárali v blízkosti nuly, prípadne americké indexy v záporných číslach, no postupom času dokázali trend otočiť a pripísať si viac ako percentné zisky. Pozitívnu náladu nesúcu sa trhmi ešte viac uvoľnili zverejnené makroekonomické údaje, ako napríklad rast HDP v Británii a spotrebiteľská dôvera v Taliansku. Rovnako pomohli podporiť rast aj zverejňované výsledky hospodárenia firiem, kde príjemne prekvapili výsledkami napríklad Pfizer alebo UPS, ktorý vďaka kuriérskym operáciám po celom svete možno považovať za určitý barometer svetového vývoja spotrebiteľskej aktivity.

Investorom na komoditných trhoch sa včera tiež podarilo zmazať aspoň časť strát dosiahnutých za posledné dni, kedy ropa i zlato posilňovali. V prípade ropy šlo o viac ako percentný nárast, no o zmene trendu by bolo určite predčasné hovoriť, nakoľko zhoršujúci sa fundament bol opäť podporený rekordným exportom ropy z Iraku.

Dnešné nočné obchodovanie na trhoch v Ázii už bolo poznačené zvýšenou nervozitou investorov pred dnešným vyhlásením FEDu po jeho dvojdennom zasadaní. Miestne trhy obchodovali zmiešane, pričom japonský index Nikkei uzavrel obchodovanie so stratou 0,13% a čínsky Shanghai Composite, ktorý v priebehu obchodovania skákal z výrazných ziskov do výrazných strát a zase späť, uzavieral deň nakoniec v zisku až 3,44%.

Dnešné obchodovanie v Európe bude pravdepodobne rovnako volatilné, pričom o smere pohybu trhov rozhodnú pravdepodobne zverejňované výsledky hospodárenia firiem v kombinácii so zverejňovanými makrodátami ako je napr. vývoj spotrebiteľskej dôvery vo Francúzsku, maloobchodných tržieb v Španielsku a tiež vývoj hypotekárneho trhu v Británii. Medzi európske firmy reportujúce dnes svoje výsledky hospodárenia zaraďujeme napríklad Barclays, Bayer, Peugeot, Volkswagen či Total.

Na druhej strane Atlantiku bude dnešný počiatočný vývoj na trhoch rovnako závislý ako v Európe od zverejnených výsledkov gigantov ako sú MasterCard, Altria group, Anthem či Humana a reportovaných makroúdajov z hypotekárneho trhu. Podstatný pohyb a zvýšenie volatility na trhoch však možno očakávať po 20-tej hodine, kedy FED ukončí zasadanie, v ktorom budú investori hľadať indície zvyšovania úrokových sadzieb a vyhliadky americkej i svetovej ekonomiky.

Dnes ani analytici nie sú jednotní v tom, či vyskakujúce riziká spomalenia čínskej a svetovej ekonomiky donútia Janet Yellenovú ustúpiť od plánu utesniť menovú politiku už v tomto roku, alebo sa FED odváži zvýšiť sadzby už v tomto roku a otestuje tak reálnu silu rastu americkej ekonomiky a naznačí investorom postupný trend normalizácie dnešnej extrémne uvoľnenej menovej politiky centrálnych bánk po celom svete.

Aktívum Hodnota Denná zmena
 S&P 500 2 093,25 +1,24%
 Stoxx 600 390,02 +1,07%
 Euro/dollar 1,1060 -0,25%
 Zlato 1 095,48 +0,14%
 Ropa WTI 47,98 +1,24%

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.