V hoteloch Acrossu najlepšia letná sezóna

Tohtoročná letná sezóna priniesla hotelu Salamandra blízko Banskej Štiavnice a Sliezskemu domu vo Vysokých Tatrách historicky najlepšie výsledky. Hotelové zariadenia navštívilo o 19 percent viac hostí ako v uplynulej sezóne. Priemerná izbová obsadenosť dosiahla úroveň 50 percent, čo je o 15 percent viac ako v uplynulom roku. Celkové tržby oboch hotelov presiahli 1,5 mil. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka je to až 26-percentný nárast.

Hotel Salamandra a Salamandra Resort spolu so Sliezskym domom vo Vysokých Tatrách patria medzi najvýznamnejšie investície Across Private Investments v hotelierstve a cestovnom ruchu na Slovensku. Tieto aktivity zastrešuje spoločnosť Prime Tourist Resorts (PTR).

Na dobrých výsledkoch letnej sezóny sa v oboch zariadeniach odzrkadlili aktivity, ktoré smerujú k rozšíreniu ponuky a zvýšeniu kvality služieb pre návštevníkov. Napríklad tatranský hotel Sliezsky dom dostal tento rok novú turistickú prístavbu. Jej účelom je zefektívniť obsluhu turistov, ktorí trávia dovolenky vo Vysokých Tatrách a Sliezsky dom je jedným z cieľov ich poznávacích túr. V tomto hoteli tiež sprístupnili priestory na špeciálne firemné eventy, rozličné oslavy alebo svadby. ,,Dizajn interiéru Sliezskeho domu je inšpirovaný vzácnymi druhmi fauny a flóry Velickej doliny a spolupracovali sme na ňom s odborníkmi z TANAPu. Našim cieľom je priblížiť turistickej verejnosti vzácnosti tatranskej prírody, ktorá je jedinečná aj v celoeurópskom kontexte,” konštatuje generálny riaditeľ PTR Ján Kováč.

V Salamandra Resort, v nádherných Štiavnických vrchoch, skvalitnili v tomto roku služby pre pre vyznávačov horskej cyklistiky. S priaznivou odozvou hotelových hostí sa stretlo vybavenie cyklistickej požičovne, ktorá rozšírila ponuku štandardných horských bicyklov o celoodpružené modely, detské bicykle, bicykle na pumptrack ako aj o šliapacie káry.

Novinkou v Salamandre je aj nový pontón na Hornohodrušskom tajchu, o ktorý sa rozšírila kapacita reštauračnej terasy a slúži aj na externý wellness.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.