Vakcinácia otvára ekonomiky, riešenia Acrossu rastú

Celosvetový pokles infekcie, zrýchlenie očkovania a pokračujúci optimizmus pri podpore oživenia ekonomík pomohol k rastom na akciových trhoch. Svet si však ešte nemôže vydýchnuť, mutácie vírusu z Brazílie a Južnej Afriky môžu „zamiešať karty“. Spojené štáty a Veľká Británia, svojho času najpostihnutejšie regióny sveta, sa pustili do vakcinácie s mimoriadnou rýchlosťou. Otvárajú ekonomiky, rušia množstvo doterajších obmedzení a trh hľadí s optimizmom na kroky bánk a vlád.

Už niekoľko mesiacov pokračuje rotácia v prospech tradičných hodnotových spoločností. Znamená to normalizáciu pomerov v post-pandemickom období. Investori sa utvrdzujú v názore, že rastové spoločnosti sčasti vyčerpali svoje momentum. Trend potvrdzujú stúpajúce výnosy z dlhopisov, čo tlačí ich ceny nadol.

Akciový trh optimisticky hľadí na „Záchranný plán“ amerického prezidenta Joe Bidena, ktorý prekvapuje svojou štedrosťou. V kombinácii s decembrovými opatreniami predstavuje objem 13 % HDP v roku 2021. „Helikoptérové“ peniaze s podporou v nezamestnanosti stimulujú spotrebu a v kombinácii s rastom cien energií budú mať priamy dopad na rast inflácie.

Európa ťahá v očkovaní za kratší koniec, hoci Európska komisia plánuje zaočkovať 70 % dospelej populácie do konca leta. Trh pozitívne vyhodnotil novú taliansku vládu premiéra M. Draghiho aj rozhodnutie Európskeho parlamentu o podpore plánu rozvoja. Priemyselný sektor Európy rastie, klesajú však služby.

Stratégie Acrossu na pozitívnej vlne

Globálna akciová stratégia Across Intelligent Portfolio 100+ opäť rástla a napriek poslednému februárovému týždňu si pripísala zisk 2,8 %. Výrazne tým prekonala svoj benchmark. V uplynulom mesiaci sa najviac darilo americkým stredným spoločnostiam, ktoré vzrástli o 6,8 %. Zdatne im sekundovali pacifické spoločnosti mimo Japonska s rastom 4 %. Na opačnom konci boli Frontieri s miernym poklesom o 0,4 percentuálneho bodu.

Dlhopisová stratégia Across Intelligent Bond Portfolio+ zápasila s rastom výnosov do splatnosti a medzimesačne poklesla o 1,5 %. I keď prekonala benchmark o 0,6 %, je to len malá cena útechy. V rámci stratégie najviac utrpeli dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín, ktoré stratili takmer 3,3 %. Dlhopisy emitentov z rozvinutých ekonomík na čele s USA klesli o 2,1 %. Jedinými triedami bondov, ktoré v rámci stratégie ostali blízko nule, boli európske inflačné dlhopisy.

Alternatívna zložka riadených portfólií Across Intelligent Alternative Portfolio+ opätovne rástla a porazila svoj benchmark. Hlavným ťahúňom boli komodity s výnosom 5,2 %. Sekundovali im private equity fondy, ktoré zhodnotili takmer 5 %. Na opačnej strane sa ocitol index volatility so stratou 11 % a zlato s poklesom -7,5 %, čo spôsobilo najmä posilnenie amerického dolára.

Across Bond+ v pluse

Stúpajúce výnosy dlhopisov prinášajú nový pohľad investorov na ich rozloženie v portfóliách klientov. Kým štátne dlhopisy dosahujú vyššie výnosy do splatnosti, a tým aj znižovanie ich cien, výnosy dlhopisov s neinvestičným ratingom a z rozvíjajúcich sa trhov majú čo ponúknuť. Fond Across Bond+ zostáva na rastovej trajektórii a udržiava krok s najväčšími konkurentami v sektore. Výnos do splatnosti fondu sa pohybuje na úrovni 4,3 % pri nízkej durácii 2,1 a chráni investorov pred zmenami v monetárnej politike. Fondu Across Bond+ sa opäť podarilo prekonať benchmark a stanoviť nový highwater mark.

Veštec z Omahy opäť vládne

Digitálne meny sa zdajú byť nezastaviteľné. Pomáhajú im v tom aj neštandardné kroky niektorých influencerov na čele so zakladateľom Tesly Elonom Muskom. Bitcoin sa dotkol svojho maxima a takmer prerazil hranicu 50-tisíc USD. Mierne zaostáva ethereum, na svojho „staršieho súrodenca“ s mesačným rastom takmer 30 % však nestačí. Berkshire Hathaway zhodnotil 5,5 %, pričom má v zásobe viac ako 20 % hotovosti z objemu majetku. Úspešný mesiac zažili aj luxusné tovary s rastom 6,2 %. Obe tieto investície sa radia k hodnotovým, čo podporuje návrat vyrovnávania medzi tradičnými a rastovými sektormi ekonomiky.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+Across Intelligent Portfolio 100+Across Intelligent Bond Portfolio+ a Across Intelligent Alternative Portfolio+.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.