Vernisáž v Acrosse plná inšpirácií

Jedinečnosť a originalita idú ruka v ruke aj vo sfére investovania.

Za posledné roky akoby sa zmenšil svet. Technológie zaplavili spoločnosť. Odkazy si píšeme do správ, informácie vymieňame cez telefón. Popri technicky zložitých možnostiach existuje oveľa jednoduchší a osobnejší spôsob komunikácie. Kladie otázky a dáva odpovede. Nenútene sa k nám prihovára… Umenie.

Začiatkom júna vyrozprávali v Acrosse svoj príbeh diela popredných slovenských umelcov – Alexeja Vojtáška a Juraja Čuteka. Vernisáž pod názvom Inšpirácie ponúkla výber originálnych obrazov a jedinečných sochárskych diel. Moderné umenie mlčky prehovorilo do duše prítomných hostí. Vypovedalo o fantázii, sile a vnútornom prežívaní autorov.

Jednota v rozmanitosti

A. Vojtášek a J. Čutek patria medzi významných autorov slovenského umenia. Obaja vkladajú do diel pozitívnu energiu a výzvu k rozmýšľaniu. Hoci je ich tvorba odlišná, spája ju neobyčajná súhra. Vojtášek sa venuje predovšetkým štrukturálnej maľbe. Využíva špecifickú ikonografiu a vlastný symbolický jazyk s geometrickými znakmi. Špirály, štvorce a trojuholníky sa striedajú s figurálnymi tvarmi. Umocňujú prirodzený kontrast medzi statickým a dynamickým, vzostupom a pádom ľudskej energie, rovnako ako medzi polaritou materiálneho a duševného sveta.

Čutek patrí k výrazným predstaviteľom slovenského sochárstva. Venuje sa atypickým interiérom, drevenej komornej i monumentálnej plastike. V jeho dielach zohráva dôležitú úlohu kov. Základom sôch, z ktorých sála jemný humor aj štipka melanchólie, je však drevo. V autorovej tvorbe majú významné postavenie hudba, pohyb, rýchlosť, či technické vynálezy. Odborníci na výtvarné umenie považujú jeho chápanie komornej plastiky, jej spracovanie z remeselnej, technickej, výtvarnej a ideovej stránky v rámci slovenského sochárstva za jedinečné.

Umenie v investovaní

,,Náš svet je poskladaný z mozaiky miliónov malých výtvorov. Nemusí ísť len o umelecké diela. Jedinečnosť a originalita môžu ísť v ruka v ruke aj vo sfére investovania,“ uviedol vo svojom príhovore na vernisáži Maroš Ďurik, CEO Across Private Investments. ,,V Acrosse tvoríme pre našich terajších i budúcich klientov investičné riešenia, ktoré pomáhajú dlhodobo zhodnocovať majetok. Svet privátneho bankovníctva dokonale poznáme. Hľadáme v ňom inovatívne postupy a rešpektujeme dlhodobo platné zákonitosti. Robíme to tak, aby sme si získali dôveru našich klientov. Tá totiž najlepšie meria úspech v investičnom poradenstve,“ dodal M. Ďurik.

Kurátorkou výstavy bola Mária Horváthová a o hudobný zážitok sa postarala speváčka Veronika Strapková. Partnermi vernisáže boli spoločnosť KOFT, predajca automobilov značky Mercedes Motor-Car Bratislava a Alo diamonds. Diela popredných slovenských umelcov sú pre klientov Acrossu dostupné v priestoroch Across clubu do konca júna.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.