Viac hviezd negarantuje viac peňazí!

V živote sa bežne stretávame s označeniami hotelov, koňakov alebo podielových fondov v podobe hviezdičiek. Mnohokrát sme však skutočnosťou dosť nepríjemne prekvapení. To, že má hotel päť hviezdičiek ešte neznamená, že sa v ňom budeme cítiť príjemne. Veľmi podobne to funguje aj vo svete podielových fondov. Ani to, že ste investovali do päťhviezdičkového fondu globálneho správcu, neposkytuje záruku, že nemôžete dočasne prerobiť alebo, že výkonnosť vybraného fondu neprekoná iný fond, napríklad indexový.

Najlepšie prepadli, najhoršie posilnili

Na udržateľnosť výkonnosti päťhviezdičkových fondov bola zameraná štúdia spoločnosti S&P Dow Jones Indices. Jej výsledky sú pomerne prekvapujúce. Len zopár podielových fondov bolo schopných zostať na vrchole dlhodobo. Napríklad z prvej štvrtiny najvýkonnejších 660 akciových podielových fondov si svoju výkonnosť po štyroch rokoch dokázalo udržať len 0,3 % fondov. Po piatich rokoch už ani jeden.

Ďalšie zaujímavé zistenie prinieslo porovnanie najhorších a najlepších fondov (teda päťhviezdičkových a jednohviezdičkových). Z analyzovaných 428 podielových fondov sa z prvej štvrtiny najhorších fondov dokázalo v priebehu piatich rokov posunúť takmer 19 %  medzi najvýkonnejšie. Naopak, zo štvrtiny najlepších fondov sa bezmála 28 % prepadlo medzi najhoršie. Štúdia tiež potvrdila, že medzi najhoršími fondmi existuje vyššia pravdepodobnosť, než pri ostatných fondoch, že budú zlikvidované alebo zlúčené s inými fondmi.

Sila marketingu

Hľadanie najlepšieho podielového fondu je ako hľadanie ihly v kope sena. Jednoducho „mission impossible“ pre bežného aj pre profesionálneho investora. Škoda energie, času, peňazí a „nervov“. Päťhviezdičkový fond nie je nič iné ako marketing. Potvrdzuje to aj vyššie uvedená štúdia, prípadne analýza Acrossu na tejto linke (http://www.across.sk/aktualne/sedujeme/vymente-svoj-podielovy-fond-za-indexovy-zarabaju-viac/).

Oveľa lepšou stratégiou, ako hľadať a následne investovať do „výnimočných“ podielových fondov, je orientovať sa na indexové fondy. Ľudský faktor pri správe podielových fondov je z dlhodobého hľadiska „zárukou“, že vybraný podielový fond neporazí index, s ktorým sa porovnáva. Ak k tomu pripočítame vysoké poplatky, s ktorými je správa podielových fondov spojená a dane z príjmov fyzických osôb, určite niet lepšej voľby ako investovať do indexových fondov. Keďže to tvrdí aj miliardár a investičný guru Warren Buffett, niečo na tom určite bude. (http://www.across.sk/aktualne/zaujalo-nas/zdrvujuca-kritika-vestca-z-omahy/).

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.