Vstúpte do atraktívneho sveta zhodnocovania peňazí

Ako hlavný partner podujatia Právnická firma roka 2016 by sme ešte raz radi pogratulovali držiteľom hlavných cien, ako aj víťazom v jednotlivých kategóriách a všetkým odporúčaným právnickým kanceláriám. Rovnako by sme chceli poďakovať TRENDu a spoločnosti  EPRAVO za skvelú organizáciu a možnosť participovať na tomto prestížnom podujatí.

Špecializácia dnes zasahuje do každej oblasti ľudského pôsobenia, vrátane advokátskych služieb. Potvrdzujú to aj výsledky súťaže Právnická firma roka 2016. V dvanástich kategóriách sa na prvých pozíciách umiestnilo desať rôznych kancelárii. Špecializácia bola, je a bude motorom pre neustále zlepšovanie a napredovanie.

Across Private Investments je špecialistom na zhodnocovanie peňazí úspešným ľuďom. Na trhu pôsobíme už vyše 14 rokov ako moderná, dynamická firma, ktorá je atraktívnou alternatívou k privátnemu bankovníctvu. Na základe profesionálneho osobného prístupu, a pod dohľadom Národnej banky, pomáhame klientom zorientovať sa v množstve investičných príležitostí a ponúkať im riešenia na efektívne zhodnotenie ich peňazí. Našim spoločným cieľom je zachovanie a zveľaďovanie vytvoreného majetku, o čom klientovi poskytujeme prehľad 24 hodín denne prostredníctvom on-line prístupu k jeho účtu.

Informácie o aktuálnom dianí vo svete financií a atraktívnych príležitostiach na investovanie sprostredkúvame prostredníctvom „Across News“. Autormi väčšiny článkov sú odborníci spolupracujúci s Across Private Investments.

Všeobecný prehľad v tejto vzrušujúcej a príťažlivej oblasti radi poskytneme aj Vám – na pravidelnej dvojtýždňovej báze.

Prajeme príjemné čítanie a tešíme sa na spätnú väzbu na naše články.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.