Výsledky Acrossu za rok 2019

Hospodárske výsledky Across Wealth Management boli za uplynulý rok veľmi dobré. Tržby spoločnosti vzrástli a aktíva pod našou správou presiahli 216 mil. eur. Počet privátnych klientov stúpol na takmer 900. Celkový počet klientov (vrátane klientov externých sietí, klientov Continental Automotive Systems Slovakia a klientov, ktorým spoločnosť vykonáva tzv. držiteľskú správu) bol ešte o tisícku vyšší. Verím, že v týchto trendoch budeme pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Klientov potešili výnosy našich produktov

Investičným riešeniam Acrossu sa aj vzhľadom na vývoj finančných trhov darilo veľmi dobre. Globálna dlhopisová stratégia, ktorá investuje do dlhopisových indexových fondov, zarobila 5,9 %, fond zameraný na investície do dlhopisov strednej a východnej Európy Across Bond+ zaznamenal len o dve desatiny nižšie zhodnotenie. Akciové portfólio Across Intelligent 100+ prekonalo svoj benchmark a investorom prinieslo takmer 24 %. Najlepšie si počínalo portfólio zamerané na alternatívne investície, ktoré atakovalo zhodnotenie 30 %. Aj ďalšie obľúbené investície našich klientov (realitný fond od spoločnosti HB Reavis, akcie spoločnosti Berkshire Hathaway a pod.) potešili svojimi výnosmi.

Našu produktovú ponuku sme v roku 2019 obohatili o niekoľko nových indexových fondov, korporátnych emisií a zaistených investičných certifikátov. Vlani sme začali pripravovať uvedenie vlastnej fondovej štruktúry so sídlom v najlepšej európskej investičnej destinácii – v Luxemburgu. Veríme, že posun do vyššej ligy investičného manažmentu osloví existujúcich aj potenciálnych klientov, čo sa výrazným spôsobom prejaví na výške nami spravovaných aktív.

V úzkom kontakte

V rámci spoločenských aktivít pre klientov sme vlani v našich priestoroch zorganizovali dve vernisáže. Išlo o výstavu diel popredných slovenských umelcov – Alexeja Vojtáška a Juraja Čuteka, ktorá pod názvom Inšpirácie ponúkla výber originálnych obrazov a jedinečných sochárskych diel. V septembri to bola vôbec prvá výstava fotografií Pavla Barabáša, jedného z najvýznamnejších slovenských dokumentaristov, pod názvom Dialóg s planétou. Pri Košiciach, na golfovom ihrisku Red Fox Malá Ida, sme v rovnakom mesiaci zorganizovali privátny golfový turnaj. Na podujatí IT Gala sme boli už štvrtý rok partnerom a vyhlasovateľom hlavnej kategórie IT Firma roka. Vo vzťahu k potenciálnym a existujúcim klientom sme pokračovali v sérii Investičných raňajok, na ktorých sme sa venovali aktuálnym investičným témam.

Zámery na rok 2020

Aj v tomto roku chceme pokračovať v náraste počtu privátnych klientov, aktív pod správou a, samozrejme, aj v raste hospodárskych výsledkov spoločnosti. Plánujeme naďalej posilňovať spontánnu znalosť značky Across Private Investments, ktorá bude od roku 2020 aj novým názvom pre spoločnosť Across Wealth Management. Zameriame sa na vylepšenia v procesoch či v zmluvnej dokumentácii. Naďalej budeme skvalitňovať našu produktovú skupinu. Rovnako tak chceme pokračovať v odborných fórach i spoločenských podujatiach pre klientov.

Rok 2020 bude vzhľadom na jeho začiatok veľmi ťažký. Pandémia koronavírusu a následná ekonomická kríza, či už menšia alebo väčšia, bude pre nás veľkou výzvou. Nielen z pohľadu pracovného a ekonomického, ale aj z pohľadu spoločenského. Svet, do ktorého sa prebudíme po kríze, bude určite iný. Je dosť možné, že sa napríklad omnoho rýchlejšie zdigitalizuje,  zavedú sa prísnejšie zdravotno-bezpečnostné pravidlá a ďalšie globálne opatrenia. Našou najdôležitejšou úlohou aj v nastávajúcom roku bude nesklamať dôveru našich klientov a naďalej zodpovedne zhodnocovať ich finančné aktíva.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.