Z rastu úročenia by mali výraznejšie profitovať regionálne banky

Sektorom, ktorý by mal výraznejšie profitovať zo súčasného rastu úročenia na dlhopisových trhoch, budú finančné spoločnosti. Hlavne menšie banky nazývané v USA regionálnymi bankami, ktorých jadro biznisu tvorí klasické bankovníctvo, teda prijímanie vkladov a poskytovanie úverov. Tieto banky nemajú veľké obchodné a investičné divízie, čiže volatilita, pokles cien aktív a emisií cenných papierov ich až tak neovplyvňujú.

Naopak z nárastu úročenia a strmšej výnosovej krivky, keď sa rozdiel výnosov medzi dlhšími a kratšími splatnosťami zvyšuje, by mali profitovať. Takýto vývoj bankám zvyšuje čistú úrokovú maržu a úrokové príjmy. Teda bankám rastie rozdiel medzi prijímanými úrokmi z úverov, ktoré sa odvodzujú od dlhých splatností dlhopisov. Zvyšovanie úrokov na vkladoch obyvateľstva a firiem sa odvodzuje od krátkych splatností, a teda nerastie tak rýchlo.

Americká ekonomika napriek poklesu v prvom kvartáli naďalej expanduje. Teší hlavne pokračujúca tvorba pracovných miest, ktorá začína vytvárať tlaky na rast miezd. Spotrebiteľské úverové trhy sú v expanzii dlhšiu dobu a je otázkou času, keď sa vyšší príjem začne premietať aj do hypotekárneho trhu. Bilancie bánk sú po kríze výrazne prečistené a pripravené na expanziu. Všetky ekonomické okolnosti aktuálne prajú regionálnym bankám. Rozdiel medzi výnosom 30-ročného vládneho dlhopisu v USA a výnosom 12-mesačnej pokladničnej poukážky vzrástol od konca januára o 75 bodov na 2,84 %.

Aktuálne pozorne sledujeme vývoj regionálnych bánk reprezentovaných ETF SPDR S&P Regional Banking a v prípade korekcie sme pripravení túto investičnú myšlienku využiť.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.