Zabudnite na tretí pilier!

Across Private Investments vytvoril pre spoločnosť Continental vo Zvolene (súčasť nadnárodného koncernu Continental) efektívnejšiu alternatívu k dôchodkovému sporeniu v treťom pilieri.

Ak si sporíte na dôchodok a máte pred sebou viac ako desať rokov produktívneho života, nemali by ste ignorovať akcie. Sporenie malých čiastok do akcií je najlepším spôsobom, ako si z dlhodobého hľadiska nasporiť na dôchodok. Pokiaľ sporíte napríklad v treťom pilieri v najdynamickejších, teda akciových fondoch, mali by ste svoje rozhodnutie prehodnotiť. Ich výsledky za výnosmi akcií zaostávajú totiž o desiatky percent.

Od polovice roka 2009 do konca vlaňajška dosiahlo zhodnotenie najdynamickejších dôchodkových fondov tretieho piliera (DDS) v eurách od 25,9 % (ComfortLifeTB 2040) do 40,5 % (AXA Globálny akciový dôchodkový fond). Za rovnaký čas však napríklad hodnota indexového fondu zameraného na globálne akcie Amundi ETF MSCI World vzrástla v eurách až o 178,5 %! Ak teda budú dôchodkové fondy investovať ako doteraz, na švajčiarsky dôchodok si prostredníctvom nich tak skoro nenasporíme…

Príčiny tohto stavu sú viaceré. Odvíjajú sa od vysokých poplatkov spojených so správou dôchodkových fondov, cez nesprávne nastavenú investičnú stratégiu až po základný problém deviatich z desiatich aktívne riadených fondov – a to neschopnosti dlhodobo prekonávať sledovaný index. Práve indexové fondy sú odpoveďou, a teda alternatívou sporenia na dôchodok v treťom dôchodkovom pilieri. Ich správa je totiž spojená s nízkymi poplatkami, keďže do nej nevstupuje ľudský faktor. Kým indexový fond Amundi ETF MSCI World stratil na sledovaný index (MSCI World) za necelých osem rokov len 3 %, najlepší dôchodkový fond tretieho piliera stratil až 138 %!!!

Tieto skutočnosti si začína uvedomovať čoraz viac sporiteľov, ale aj zamestnávateľov, ktorí prispievajú zamestnancom na dôchodok do tretieho piliera a hľadajú iné riešenia. Prvým zamestnávateľom, ktorý prešiel od slov k činom, je spoločnosť Continental vo Zvolene. Koncom uplynulého roka zorganizoval tender na alternatívneho poskytovateľa dôchodkového sporenia. Víťazom tendra sa stal Across Private Investments, a to aj vďaka tomu, že sme vytvorili dlhodobé sporenie na dôchodok, ktoré využíva indexové fondy renomovaných globálnych správcov. Minulá výkonnosť takéhoto sporenia by výrazne prekonala výnosy najlepších dôchodkových fondov tretieho piliera. V tejto súvislosti treba ešte pripomenúť, že dávky (dôchodok) z tretieho piliera podliehajú zdaneniu zrážkovou daňou (19 %). Výnosy z indexových fondov sú pritom oslobodené od daní, ak medzi predajom a nákupom indexového fondu uplynie viac než rok.

Za to, ako sa budeme mať v dôchodku, nesieme zodpovednosť len my sami. Kľúčové sú však dva faktory – koľko si dnes na dôchodok odkladáme a kam tieto prostriedky investujeme – čo je, ako ukazuje graf vyššie, tiež veľmi dôležité. Na dôstojný „štátny” dôchodok môžu ľudia narodení po roku 1970 pokojne zabudnúť. V dôchodkovom systéme je taká diera, že keď pôjdu v sedemdesiatke:-( do dôchodku, budú si môcť za štátny dôchodok kúpiť možno len mlieko a rožky…

Recept na lepší život v dôchodku je pritom pomerne jednoduchý:

  • Vstúpte do II. dôchodkového piliera, ak už v ňom ste, presuňte svoje investície do indexového fondu.
  • Zabudnite na III. dôchodkový pilier.
  • Začnite si na dôchodok odkladať už dnes, optimum je 10 % z čistého mesačného príjmu.
  • Ak máte do odchodu do dôchodku desať rokov a viac, investujte výlučne do akciových investícií.
  • Orientujte sa na dôchodkové schémy, ktoré využívajú indexové fondy, akým je napríklad Across Investičné Sporenie+. V dôchodku to dozaista oceníte…

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.