Zaistené produkty Acrossu plnia očakávania investorov

Na finančných trhoch sa k slovu hlási dlho očakávaná korekcia. Investori, ktorí budujú svoje pozície vo finančnom portfóliu, môžu využiť výhodnejšie podmienky na trhu. S miernymi obavami sa na vývoj trhov pozerajú držitelia aktív, ktorým sa dočasne znehodnocujú ich doterajšie investície.

Peňažný trh zaznamenal rast

Akcie priniesli vyššie rozkolísanie na trhu a investori uprednostňovali presúvanie svojich aktív do bezpečnejších prístavov, ktoré predstavovali dlhové nástroje. Do priazne investorov sa dostávajú doteraz príliš nevyužívané nástroje zamerané na defenzívne prostredie. V marci kraľovali trhu dlhopisy naviazané na vývoj inflácie. Indexový fond db x-trackers Eurozone Inflation-Linked Bond, ktorý je súčasťou Across Intelligent Bond Portfolio+, priniesol medzimesačné zhodnotenie o 1,23 %, čím sa výrazne podpísal pod pozitívnu výkonnosť 0,26 %. V tieni dlhových nástrojov sa tentokrát ocitli riešenia s vyšším podielom akciovej zložky. Inteligentné portfólio AIP 100+ (čisto akciové riešenie) medzimesačne znehodnotilo o 2,57 % a od začiatku roka prinieslo výkonnosť -3,36 %. AIP 50+, riešenie s polovičným podielom akcií a dlhopisov, pokleslo o 1,16 % (za rok 2018 -2,13 %). Najmenší pokles postihol indexový fond db x-trackers Russell MidCap (EUR), ktorý investuje do stredných spoločností v USA.

Across Bond+ opätovne zvyšuje výnosy do splatnosti

Klesajúci dopyt investorov po dlhových nástrojoch z rozvíjajúcich trhov dáva príležitosť pre kupujúcich podieľať sa na zvyšujúcich sa výnosoch do splatnosti. V prípade Across Bond+ vzrástol tento ukazovateľ na 6,1 %. Tohtoročná výkonnosť portfólia sa aktuálne pohybuje blízko trhového priemeru -1,13 %, pričom marec sa podieľal na tomto výsledku hodnotou -0,81 %. Manažment fondu zatiaľ umiestnil významnú časť objemu aktív do hotovosti, čo sa vzhľadom na aktuálnu situáciu na trhu ukázalo ako šťastné riešenie, ktoré poskytuje príležitosť na výhodnejšie, resp. lacnejšie nákupy pri padajúcom trhu.

Boom digitálnych mien dostáva trhliny

V nemilosti investorov sa za posledné mesiace ocitli kryptomeny. Za ich nezáujmom vidíme snahu o reguláciu zo strany štátov, ktorá by mohla výrazne obmedziť ich rast, pokles mediálneho ošiaľu a pokračujúcu diskusiu o ich vnútornej hodnote. Bitcoin Tracker mal vo februári náznaky zotavenia. V marci sa prepadol ešte hlbšie, keď oslabil o 30 %, čím len za tento rok stratil polovicu svojej hodnoty. Veľmi podobný osud postretol aj ethereum, pre ktorý bol marec úplným zemetrasením, stratil viac ako polovicu hodnoty. V tomto roku sa najviac darí menej rozkolísaným investíciám – fond HB Reavis sa zhodnotil o 3,9 % a Catco Reinsurance C o 1,2 %. Buffetov Berkshire Hathaway nebude na marec rád spomínať, keďže pokračoval v negatívnom trende. Za rok 2018 je však ako jeden z mála v pozitívnom teritóriu so zhodnotením 0,64 %.

Zaistené produkty Acrossu prinášajú plody

Tradičné triedy aktív sa dostávajú pod tlak, a tak prichádza čas na alternatívne investície, akými sú komodity a meny nezávislé od vývoja akcií a dlhopisov. Across v minulých rokoch pripravil niekoľko riešení so zameraním na tieto triedy aktív.

Klienti Acrossu, ktorí investovali do zaistených produktov závislých od vývoja ropy Across Protected Crude Oil+ a menového páru euro – česká koruna Across Protected CZK+, majú dôvod na spokojnosť. Na ropu zameraný zaistený produkt opäť vyplatil kupón 8 %, teda už celkom 16 % počas svojej dvojročnej existencie. Pokiaľ sa cena ropy bude pohybovať nad 33,78 USD za barel, investori sa môžu tešiť na ďalší výnos.

Podobný vývoj očakávame aj pri Across Protected CZK+, ktorý vyplácal 8 % kupón už v decembri minulého roka. Česká koruna sa drží blízko úrovne 25 CZK za euro, čo dáva dostatočný vankúš na prípadné oslabenie k úrovni 27 CZK za euro, ktorá je rozhodujúcou hranicou pre vyplatenie kupónu aj v decembri tohto roka.

Najnovší produkt spoločnosti Across Barrier Deutsche Bank+ s potenciálnym kupónom 8 % ročne s pamäťovým efektom sa zatiaľ nachádza pod úrovňou svojej 80-percentnej bariéry. Výsledky  nepresvedčili investorov a za tento rok akcie banky prepadli o 30 %.

V marci sa presadili reality a nové trhy

V ponuke fondov Across Crème de la Crème sa do čela pomyselného rebríčka pretlačil iShares MSCI Frontier 100, ktorý za rok 2018 vzrástol o 6 %. Rozkolísaný marec okrem nových trhov prial  realitnému indexovému fondu x-trackers Developed Europe Real Estate. Medzimesačne vzrástol    o 4,1 %.

Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+Across OpportunitiesCrème de la Crème, Across Intelligent Portfolio, Across Protected Crude Oil+ a Across Protected CZK+.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.