Zarobíte, ak ste ochotný počkať si. Koľko trvá cesta k výnosom?

Mnohí investori si často kladú otázku, kedy je správny čas vstúpiť na akciový trh.  A dnes, pod vplyvom pandémie, ich zaujíma odpoveď čoraz viac. Viacerí vidia v kríze príležitosť naskočiť za výhodných podmienok do vlaku, ktorý ich privedie k zaujímavým výnosom. Ako dlho treba byť zainvestovaný, aby sa investor v cieľovej stanici tešil zo zisku?

Niektorí investiční poradcovia lákajú na vidinu nového býčieho trhu, ktorý môže nastať po pandémii. Odvolávajú sa na skúsenosti z roku 2009. Z tejto finančnej krízy sa trhy postupne spamätávali a po desaťročnom raste priniesli americkým akciovým trhom nárast o približne 450 % vrátane dividend, t.j. vyše 15 % p.a. Naplní sa podobný scenár?

Čím dlhšie, tým lepšie

Aj vaše peniaze sa môžu slušne zhodnocovať, ak ste ochotný počkať si. Potvrdzujú to aj historické dáta. Portál MarketWatch poukazuje na výskum profesora Jeremyho Siegela, autora knihy Stock For The Long Run. Vo svojej analýze porovnával výkonnosť dlhopisov a akcií od roku 1801. Zistil, že od tohto obdobia sa v päťročnom horizonte podarilo akciám prekonať výkonnosť dlhopisov v 71-percentách. Podľa Siegela však existuje 31-percentná šanca, že ak peniaze vložíte na akciový trh teraz, v nasledujúcich piatich rokoch ich výkonnosť neprekoná dlhopisy napriek tomu, že aktuálne výnosy dlhopisov sú na nízkych úrovniach. Ak svoje peniaze v akciách necháte nedotknute pracovať 10 rokov, šanca, že prekonajú dlhopisy, je už 80 %. Ku hranici 100-percentnej istoty sa investor dostane po tridsiatich rokoch držania akcií.

Pri dlhšom horizonte sa zvyšuje pravdepodobnosť, že investor zarobí. Priemerné ročné zhodnotenie S&P 500 od jeho vzniku v roku 1926 je okolo 10 % ročne. Pohľad do histórie však odzrkadľuje aj to, že ak ste do tohto indexu investovali na jeden rok, zhodnotenie sa mohlo hýbať v desiatkach percent, avšak v záporných i kladných hodnotách. Ako tvrdí Dominik Hapl, analytik Across Private Investments, pre investorov je prioritné pozerať sa na dlhodobý priemer. Pri takomto investovaní môže investor počítať so zhodnotením od 5 % do 10 % ročne.

Trpezlivosťou k vyšším výnosom

O tom, či sa dá výskum J. Siegela aplikovať aj na súčasnosť, možno polemizovať. Hoci vie byť história dobrým príkladom, nie vždy sa rovnaký scenár odohrá aj v budúcnosti. Faktom ale zostáva, že akciový trh dlhodobo rastie a je najvýnosnejšou z tradičných tried aktív. Daňou je zvýšená rozkolísanosť investície. V prípade naozaj dlhého investičného horizontu však podľa Jakuba Rosu, portfólio manažéra Acrossu, nezáleží na tom, či sú trhy na vrchole, alebo v akej fáze sa nachádza ekonomický cyklus. Najefektívnejším spôsobom, ako participovať na vývoji akciového trhu, je byť zainvestovaný za každých okolností. Pokiaľ nechá investor svoje peniaze pracovať dlhší čas, zvýši sa nielen šanca, že zarobí, ale výnos môže byť vďaka zloženému úročeniu vyšší než očakáva.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Across - privátne investovanie

Dohodnite si osobné stretnutie s investičným konzultantom. 

Dohodnúť stretnutie