Zhodnotenie výsledkovej sezóny indexu S&P 500

Výsledková sezóna za prvý kvartál tohto roka je v USA prakticky za nami. Hospodárenie za prvý štvrťrok zverejnilo už 90 % indexu S&P 500, čo je dostatočná vzorka pre jej zhodnotenie. Obavy o vývoj ziskovosti americkej korporátnej sféry sú jednou z príčin zvýšenej volatility v uplynulých mesiacoch a pozastavenia rely indexu.

V prvých mesiacoch roka došlo k výraznej revízii očakávania výsledkov hospodárenia firiem indexu S&P 500. Kým na konci minulého roka v decembri sa ešte pre prvý kvartál očakával zhruba 4 % medziročný rast ziskov, na konci tohto marca konsenzus už hovoril o poklese o 4 %, čo by znamenalo najhorší štvrťrok od druhého kvartálu ešte krízového roka 2009.

V uplynulých rokoch sme si už zvykli na tradičný prístup riaditeľov veľkých spoločností. Pred zverejnením čísel znížiť odhad zisku a následne ho pohodlne prekonať. Inak tomu nebolo ani v prvom kvartáli tohto roka. Očakávania zisku doposiaľ prekonalo 72 % spoločností. Medziročná zmena zisku na akciu stojí aktuálne podľa Bloombergu na úrovni -0,1 %. Ide o najslabšie číslo minimálne od druhého kvartálu roku 2012, v ktorom podľa spoločnosti FactSet zisky indexu S&P 500 medziročne poklesli o 1 %. Najväčším prekvapením sezóny sú energetické firmy, pri ktorých sa očakával výrazne väčší prepad profitov pod vplyvom nízkych cien ropy. Tento sektor však dokázal očakávania prekonať až o 34,8 % podľa dát Bloombergu.

Pri pohľade na príjmy spoločností je obraz o niečo horší. Podľa Bloombergu doposiaľ reportujúce firmy zaznamenali 4,2 % pokles tržieb, čo je najväčší prepad od začiatku roka 2009. Očakávania výšky príjmov prekonalo len 46,6 % firiem indexu.

Záverom výsledkovej sezóny je skutočnosť, že kvalita hospodárenia a ziskovosti najväčších amerických firiem sa zhoršuje. Tie síce vďaka pokračujúcej prísnej kontrole nákladov a hlavne spätným odkupom akcií z trhu dokážu naďalej zvyšovať zisk na jednu akciu, no organický rast sa vytráca. Stojí za tým samozrejme do veľkej miery posilnenie dolára, ktoré znižuje hodnotu príjmov zo zahraničia a prepad cien komodít, ktoré zasiahli energetický, ťažobný a priemyselný sektor, no na druhej strane znížili náklady iným spoločnostiam. Výhľadovo však možno očakávať rast tlakov na mzdové náklady a pokiaľ sa máme držať výhľadu FEDu, tak vyššie budú časom aj úrokové náklady. Zadlženie amerických korporácií vďaka dlhodobo rekordne nízkym sadzbám prekonáva úrovne z roku 2007. Marže firiem začínajú byť v ohrození a pokiaľ nenájdu zdroje nových príjmov, ťažko budú naďalej schopné dodať rastúce zisky akcionárom.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.