Zmena na pozícii CEO Across Private Investments

S účinnosťou od 10. mája 2021 nahradil vo vedení Across Private Investments, o.c.p., a.s. (API) doterajšieho CEO Maroša Ďurika, člen predstavenstva API Peter Jakubička, LL.M.

Peter Jakubička je skúsený manažér s medzinárodným pozadím, ktorý pôsobil ako Chief Operating Officer v rámci IPM Group, britsko-slovenskeho spravcu aktív v hodnote viac ako jedna miliarda dolárov. Zodpovedal za koordináciu tímov a obchodných línií, ako i za zabezpečenie atraktívneho portfólia investičných príležitostí a stabilného rastu AUM. Peter Jakubička má viac ako desaťročné skúsenosti v globálnom finančnom priemysle vrátane bankovníctva, maklérstva, práva, poisťovníctva, správy inštitucionálnych dôchodkových aktív, správy fondov a riadenia investícií či poradenstva. Peter Jakubička pôsobil v Európe, Karibiku aj v Spojených štátoch. Pred príchodom do IPM pracoval pre holandskú spoločnosť Circle Partners. Pôsobil aj v spoločnosti Aegon, kde pomáhal formovať systém správy dôchodkových aktív na Slovensku. Svoju profesionálnu kariéru začal v DLA Piper, globálnej právnickej firme, kde pracoval na veľkých infraštruktúrnych a energetických projektoch.

Peter Jakubička je držiteľom dvoch magisterských titulov LL.M., študoval právo a ekonómiu na Utrechtskej univerzite a obchodné právo na Amsterdamskej univerzite. Plynule hovorí anglicky, slovensky a španielsky. Peter Jakubička je držiteľom certifikátu Certified Investment Professional.

„Cením si prejavenú dôveru a vedenie preberám v plnej zodpovednosti. Mojím cieľom je pokračovať v profilovaní API ako lídra v privátnej správe aktív na Slovensku a zhodnocovaní majetku klientov. Koordinácia celého tímu, obchodné smerovanie spoločnosti a rozširovanie portfólia investičných príležitostí bude naďalej plne zamerané na záujmy klienta. Mám za sebou tím skúsených ľudí, ktorí svoju prácu vykonávajú s odhodlaním a vierou v rast našej spoločnosti. Teším sa na spoluprácu a nové dosiahnuté míľniky,“ tvrdí Peter Jakubička, nový CEO API.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.