Zoberte dôchodok do vlastných rúk

Ak sa päťdesiatnici a mladší ľudia spoliehajú na štátne dôchodky, čaká ich sklamanie. Štátom vyplácaný dôchodok predstavuje v súčasnosti zhruba 45 % posledného príjmu. O 15 až 20 rokov to bude len okolo 30 %. Súčasný priebežný systém vyplácania dôchodkov je dlhodobo neudržateľný. Na vyrovnanie štandardu príjmu po odchode do dôchodku budeme preto potrebovať aj vlastné úspory. V opačnom prípade naša životná úroveň dramaticky poklesne. Vo vyspelých európskych krajinách je táto téma silnou prioritou. Svedčí o tom systematická informovanosť populácie a jej vzťah k zaobchádzaniu s príjmami v produktívnom veku.

Koľko si odkladať

Ľudia na Slovensku nemajú potrebné informácie o výške dôchodku, ktorý by mali dostať. Chýba osveta aj poznanie. Štát so svojím sociálnym inžinierstvom kriví aj to málo, čo chorľavému dôchodkovému systému prospelo. Výsledkom je, že vyše 60 % Slovákov v produktívnom veku si nesporí na dôchodok. Medzi tridsiatnikmi si len každý piaty reálne odkladá na budúcnosť. Aktuálne štatistiky o priemernom dožití v Európe pritom hovoria až o 20 rokoch poberania dôchodku. Táto realita núti zobrať si svoj dôchodok do vlastných rúk.

Chcete si dôchodok vylepšiť o 500 eur mesačne? Ak začnete sporiť v dobre zvolenej stratégii ako 25 roční, stačí odložiť si mesačne necelých 30 eur. V 35 rokoch si treba odkladať po 60 eur a v štyridsaťpäťke už po 130 eur mesačne. Naštartovanie sporenia desať rokov pred dôchodkovým vekom, teda v 55 rokoch, by si vynútilo odkrojiť z výplaty až 370 eur. Každý rok odkladu sporenia znamená v konečnom účtovaní zásadnú zmenu. Treba preto začať hneď.

Najviac Slovákov v najnevýkonnejších fondoch

O prvom pilieri netreba diskutovať. Musíme v ňom byť, ale na udržanie štandardu v dôchodku nepostačuje. V druhom pilieri je na Slovensku takmer 1,5 milióna sporiteľov. V súčasnosti sú v ňom uložené úspory vyše 7,6 mld. eur. Bezmála 80 % sporiteľov je pritom v dlhopisových fondoch, 12 % v akciových a zhruba len 8 % je v indexových fondoch.

Najväčší podiel sporiteľov je teda na Slovensku vo fondoch s dlhodobo najnižším výkonom! Túto situáciu zapríčinil hlavne štát nekompetentnými zásahmi do systému. Hoci sa do indexových fondov dá prejsť od roku 2012, sporitelia reagujú vlažne. Pritom indexové fondy poskytujú niekoľkonásobne vyššie zhodnotenie peňazí ako dlhopisové.

Využitie možností indexových akciových fondov netreba odkladať. Dlhodobo sporiť v DSS, ktorá má slabé výsledky, nie je pre naše budúce zdroje najlepším riešením. Aktíva si môžno upravovať u správcu hneď. Po vhodných zmenách a ,,poupratovaní” v druhom pilieri, sa zhodnotenie úspor dostane na vyššiu úroveň. Aktívny prístup k úsporám na dôchodok sa po rokoch niekoľkonásobne vráti.

Across sporenie+ lídrom na trhu

Tretí pilier využíva bezmála 800 tisíc účastníkov. Fondy v ňom spravujú vyše 1,9 mld. eur. Zhodnotenie vkladov v treťom pilieri je ale skôr sklamaním ako prínosom. Deklarované úľavy zo strany štátu sú slabou náplasťou. Aj preto sú na trhu alternatívne riešenia, ktoré ľuďom aj firmám ponúkajú viac a umožňujú nezávislosť od štátu.

Tím Acrossu ponúka moderné, lacnejšie a efektívnejšie riešenie, postavené na indexových fondoch obchodovaných výlučne na regulovaných trhoch. Ich výhodou je aj oslobodenie výnosov od daní a odvodov pre fyzické osoby.

Od začiatku roka 2016 do konca júna 2018 dosiahlo zhodnotenie najdynamickejších dôchodkových fondov tretieho piliera (DDS) od 3,87 % p. a. (AXA) do 4,06 % p. a. (Tatra banka ComfortLifeTB 2040). Stratégia Across sporenie+, založená na indexových fondoch, za rovnaký čas zhodnocovala úspory o 8,91 % p.a.

Rovnako ako v druhom, aj v treťom pilieri ľudia menia svoje prístupy veľmi pomaly. Po dohode so zamestnávateľom možno pritom ukončiť posielanie peňazí do tretieho piliera okamžite. Sporiace schémy treba následne nastaviť maximálne efektívne. Náklady na prevádzku treba znížiť na minimum, rovnako aj zdanenie zisku. Optimálne je využiť finančné produkty, z ktorých sú výnosy zo zákona oslobodené od dane z príjmu a zdravotných odvodov. Aj takto si v dlhodobom horizonte možno zabezpečiť čo najvyššie zhodnotenie svojich úspor.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.