Zodpovedné investovanie naberá na sile

Čoraz viac firiem začína rozmýšľať, aký vplyv na spoločnosť a životné prostredie má ich podnikanie. Spolu s tým rastie záujem investorov, u ktorých nie je podstatný len výnos. Environmentálne, sociálne a spoločenské (ESG) princípy postupne menia tradičný prístup k investovaniu. Predstavujú set štandardov, ktoré spoločnosti využívajú pri podnikaní a investori pri odhaľovaní potenciálnych investícií. Hoci koncept nie je nový, jednoznačne má rastúci trend.

Sektor ESG narástol podľa Global Sustainable Investment Alliance do konca roka 2018 na vyše 30 bil. USD, čo približne zodpovedá trhovej kapitalizácii akciového indexu S&P 500.  Len v roku 2018 vzniklo zhruba 300 fondov a ETF s týmto zameraním. Podľa Credit Suisse vzrástol počet spoločností v uvedenom indexe, ktoré zverejňujú ESG informácie, na 85 % z hodnoty 35 % v roku 2013. To potvrdzuje, že s týmto konceptom sa stotožňuje čoraz viac investorov.

Jediným cieľom nemôže byť zisk

Spoločensky zodpovedné investovanie sa riadi podľa hesla Henryho Forda – žiadna firma neprežije, pokiaľ nedokáže generovať zisk, ak sa však pritom nesústredí len na jeho generovanie. Podľa filozofie ESG by sa zodpovedným firmám malo dlhodobo dariť viac než konkurencii, ktorá operuje na hrane etiky či zákona. Na základe týchto princípov firmy nenarúšajú udržateľnosť životného prostredia, neporušujú ľudské práva, nepodvádzajú zákazníkov a zamestnancov, nezneužívajú detskú prácu, nepodieľajú sa na diskriminácii, nepodporujú alkohol, gambling a zbrane. Dlhodobou odmenou by malo byť dosiahnutie nižších nákladov na financovanie a vykazovanie lepších finančných výsledkov. Akcie by mali zaznamenať lepšiu výkonnosť a investori by sa mohli vyhnúť rizikovým praktikám, akými boli  napr. bankrot energetického giganta Enron pre účtovné podvody v roku 2001 či nedávny emisný škandál Volkswagenu.

Príliš dobré, aby to bola pravda?

Investovanie do zodpovedných spoločností je intuitívne príťažlivé. Veď kto by nechcel zarobiť peniaze a popritom pridať ruku k  udržateľnosti sveta? Tak, ako to však väčšinou býva, každá minca má dve strany. Limitáciou je pomerne vysoká vágnosť pravidiel. Záber ESG princípov je široký a ich posúdenie často subjektívne, čo prináša problémy s kontrolou. Čo robiť so spoločnosťou, ktorá pre maximalizáciu zisku a dlhodobého prežitia v odvetví využíva lacnejšie materiály znečisťujúce ovzdušie, no zároveň je proaktívna v podpore rasovej a náboženskej rovnosti či férového zachádzania so zamestnancami? Problémom je aj nízka transparentnosť spoločností sťažujúca ich skóring podľa ESG faktorov. Investovanie na základe ESG princípov môže vyhovovať emóciám, no nezaručuje nadvýnos, keďže „zlé“ spoločnosti niekedy performujú lepšie. Analýza Morgan Stanley realizovaná na 11 000 fondoch zameraných na ESG v rokoch 2004 – 2018 síce poukazuje na nižšiu volatilitu, no výkonnosť akcií oproti non-ESG konkurentom príliš nevybočuje.

Nová módna vlna alebo prístup, ktorý dáva zmysel?

Či už patríte ku kritikom alebo zástancom ESG, trend je jednoznačný. Ide o jeden z top megatrendov, ktoré v nasledujúcich desaťročiach ovplyvnia finančný svet. Tlak na zodpovednosť pre viaceré globálne výzvy bude pokračovať a môže vplývať na prehodnotenie tradičných investičných prístupov. Počas nasledujúcich dekád sa bohatstvo na úrovni 30 bil. USD presunie z generácie „baby boomers“ na mileniálov. Približne 67 % z nich považuje ESG za prostriedok na zosúladenie investícií s ich etickými, náboženskými alebo politickými presvedčeniami.

Princípy ESG vedia dopomôcť k odhaleniu kontroverzných aktivít firiem, na ktoré môžu v budúcnosti doplatiť. Predstavujú jeden z analytických komponentov pomáhajúci získať celkový obraz o životaschopnosti firmy. Výskumy jednoznačne poukazujú na pozitívny vplyv faktorov ESG k dlhodobej finančnej výkonnosti spoločností. Empirické dáta výkonnosti však nepoukazujú na výrazný nadvýnos ich akcií v porovnaní s trhom. Čoraz viac spoločností zahrnutých v širších akciových indexoch sa už k ESG hlási. Ak investor drží napr. indexový fond zameraný na globálne akcie, z ESG čiastočne participuje už teraz bez toho, aby musel siahnuť po špecializovanom ETF.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.