Zverte starostlivosť o svoje peniaze Acrossu. Päť dôvodov prečo

Ľudia s investičnými aktívami nad 200-tisíc eur si zväčša myslia, že na ich správu potrebujú banku. Nie je to však tak. Banková licencia ešte neznamená patent na dobré výsledky, o ktoré by malo ísť vo svete investovania predovšetkým. Pri investovaní je najdôležitejšie mať dôveryhodného poradcu, ktorý vie optimalizovať investičné portfólio z hľadiska jeho zloženia, výnosov, poplatkov a daní. Toto je hlavná úloha Across Private Investments, obchodníka s cennými papiermi s licenciou vydanou Národnou bankou Slovenska. Prečo by ste si teda mali vybrať za správcu svojich investičných aktív práve nás?

  1. To najlepšie zo svetových trhov

Ponuka Acrossu vyzerá na prvý pohľad subtílne. Je to však výber toho najlepšieho, čo pre investorov prinášajú globalizované finančné trhy. Za našou ponukou je nezávislosť, objektivita a stovky hodín analyzovania trhov, aby sme našim klientom ponúkli to najlepšie z nich. Nevyberáme množstvo fondov, len aby sme mohli tvrdiť, že máme „najširšiu ponuku produktov“. Klientom ponúkame napríklad len jeden fond na akcie veľkých amerických spoločností. A to ten, ktorý je najlacnejší optimálne výkonný, nie je zaťažený daňami a zabezpečuje svoje investície do eura. Rovnaký prístup primerane aplikujeme aj pri ďalších našich produktoch – napríklad pri Across Intelligent Portfolio+, Across Investičné Sporenie+, Across Protected+ a podobne. Spoločnosti, ktorých fondy máme v ponuke, spravovali ku koncu septembra t. r. viac ako 3 bilióny EUR, čo je 400-krát viac ako hodnota investícií Slovákov v podielových fondoch.

  1. Osobná starostlivosť a integrita

Dobrý privátny bankár (investičný konzultant) má klientovi pomôcť predovšetkým pri zefektívňovaní jeho celkových financií. Musí mať pri tom dostatočný nadhľad a zohľadňovať nielen likvidné, ale aj nelikvidné aktíva klienta. Ide o nehnuteľnosti, podiely v rôznych firmách, zbierky, záväzky (napr. hypotéky a úvery), ale aj o súčasné a budúce príjmy a výdavky klienta. Investiční konzultanti v Acrosse zohľadňujú individuálne potreby klientov, no predovšetkým ich záujmy a sú s nimi v neustálom kontakte v dobrých a aj v horších časoch. Pozíciu investičných konzultantov seniorov zastávajú kompetentní a skúsení ľudia, ktorí majú schopnosť rýchlo reagovať a poskytovať klientom kvalifikované poradenstvo.

  1. Transparentné poplatky

Poplatková štruktúra v Acrosse je transparentná a férová. Vo finančnom svete neexistujú produkty zadarmo (hoci sa tak niekedy môžu tváriť) rovnako, ako nie sú v reštaurácii zadarmo obedy. Kvalita má vždy svoju cenu. Filozofia, ktorou sa riadime, je prinášať klientom pridanú hodnotu za primeranú odmenu. S klientmi sa delíme o zisk, ktorý sme pre nich dosiahli.

  1. Zdravý rozum a skúsenosti

Známy investor George Soros povedal: „Pri investovaní nie je dôležité koľko zarobíte, ak máte pravdu, ale o koľko prídete, keď ju nemáte“. Investovanie nie je ruleta. Investovanie nie je ani zbieranie známok – kúpim si tento fond, lebo sa mi páči, kúpim si tamten dlhopis alebo certifikát, lebo sa mi páči tiež… Investovanie má mať zmysel a stanovený cieľ. Kľúčoví ľudia v Acrosse pôsobia na finančných trhoch viac ako dvadsať rokov. Zažili trhovú eufóriu, ale aj sklamania, preto dnes môžu stáť oboma nohami pevne na zemi. Výnos a volatilita idú ruka v ruke. Ak chce klient zarobiť viac, musí sa orientovať na volatilnejšie investície. Pozíciu pri týchto investíciách treba budovať postupne. Veď ani Rím, nebol postavený za jeden deň.

  1. Orientácia na produkty nezaťažené daňami

Dane, ale aj zdravotné odvody výrazne ovplyvňujú čistý výnos investícií klientov. Výnosy z klasických podielových fondov sú zaťažené daňou z príjmu fyzických osôb bez ohľadu na dĺžku investovania. To je aj jeden z hlavných dôvodov, prečo sa v Acrosse orientujeme na investície oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb, akými sú napríklad indexové fondy alebo dlhopisy prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vybrať si optimálneho správcu pre svoje investície je a zároveň aj nie je jednoduché. Across Private Investments je špecialista na investovanie. Nezaoberáme sa hypotékami, bežnými účtami, kreditnými kartami ani poistením. Rozumieme finančným produktom, vieme, kde hľadať pridanú hodnotu pre našich klientov. Túto možnosť ponúkame aj vám.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.