Zvýšenie sadzieb je opäť na stole po lepších číslach HDP

Americké indexy uzavreli v miernom mínuse po lepších dátach HDP, jedine Nasdaq skončil +0,2%.

  • Lepšie čísla HDP a spotreby v USA
  • Európa rastie, ale inflácia je minimálna
  • Uvoľnená politika ECB bude pravdepodobne pokračovať
  • Austrália a Kanada cítia najviac poklesy komodít

Celkovo tak skončili už druhý týždeň v zelených číslach. Môže za to hlavne ropa, ktorá vyrástla až 10%, na pokračujúce špekulácie o zmrazení produkcie OPECu.

Hrubý domáci produkt v USA stúpol medziročne o 1% v poslednom kvartáli 2015, čo prekonalo predošlé odhady na úrovni 0,7%. Obavy z recesie sa stiahli do úzadia a nastúpili opäť špekulácie o ďalšom zvyšovaní sadzieb. Osobná spotreba aj príjem rástli v januári o 0,5%, vyššie než čakali analytici. Odhadovaný rast HDP pre rok 2016 je 1,8%. Optimizmus dodali hlavne čísla objednávok tovarov dlhodobej spotreby, ktoré stúpli medzimesačne o 4,9% v januári, čo zastavilo niekoľkomesačný pokles priemyslu.

Poklesy finančných aktív a spomalenie rastu v rozvíjajúcich krajinách zatiaľ výrazne nezasiahli Európu a Ameriku. Sme však toho názoru, že skôr či neskôr sa problémy dostavia aj sem, globálna ekonomika je totiž veľmi prepojená a pokles jednej krajiny sa rýchlo presúva do druhej.

Po návrate rastu akcií však zlato a dlhopisy výrazne neklesajú, čo znamená, že riziká ešte ostávajú a súčasný optimizmus môže byť krátkodobý. Rastúce sadzby predstavujú najväčší problém pre akciové trhy, ak by FED pokračoval vo zvyšovaní, poklesy sa opäť vrátia.

Rast v eurozóne sa zatiaľ drží, aj keď posledné PMI prieskumy priemyslu ukázali pokles na 51, blízko úrovne naznačujúcej recesiu. Osobná spotreba vo Veľkej Británii stúpla o 0,7%, zatiaľ čo HDP za štvrtý kvartál skončilo medziročne +1,9%. Ekonomike sa darí a britská centrálna banka môže byť prvou v Európe, ktorá zvýši sadzby po dlhoročnej pauze. Libra ostáva na 7-ročných minimách, neistota ohľadom zotrvania krajiny v EU vytvára dodatočné riziká.

Inflácia v Eurozóne však ostáva na úrovni 0,3%, čo znamená, že ECB pravdepodobne nebude konať v blízkej budúcnosti a skôr rozšíri uvoľnenú politiku a nákupy dlhopisov.

Kanada zaznamenala recesiu v prvých dvoch kvartáloch roku 2015, dáta z posledných mesiacov teda budú ostro sledované. Tie vyhlásia v utorok, očakávania sú veľmi slabé. Kanadská ekonomika je úzko spätá s komoditami a hlavne ropou, jej pokles mal dosah na celý priemysel. Austrália je na tom veľmi podobne, recesii sa však zatiaľ vyhýba pričom jej pomáha hlavne slabá mena, ktorá sa dostala na najnižšie úrovne od roku 2009.

Najdôležitejšie dáta tento týždeň budú prieskumy PMI v utorok a štvrtok, a piatková nezamestnanosť.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.