Zvýšenie sadzieb zasa straší trhy

Svetovým finančným trhom v uplynulých dvoch týždňoch dominovali hlavne menové politiky na dvoch brehoch Atlantiku a ich výhľad. Ten sa v ich priebehu pomerne prudko menil, čo malo zásadný dopad na vývoj tried aktív.

Prvý novembrový týždeň USA poskytovali silné ekonomické dáta na čele s tvorbou pracovných pozícií. Tie viedli k výraznému nárastu očakávaní zvýšenia sadzieb FEDom v decembri (až na dvojtretinovú pravdepodobnosť). Prísnejšiu politiku naďalej podporovali prejavy členov FEDu.

Dôsledkom tejto zmeny bolo prudké posilnenie dolára, oslabenie dlhopisov a prepad cien komodít. Akcie boli sprvoti rezistentné voči týmto pohybom, no v minulom týždni si investori začali uvedomovať riziká utesnenia menovej politiky do mizivej sily svetovej ekonomiky sprevádzanej deflačnými tlakmi. Viedli k rizikovej averzii a najväčším poklesom indexov od začiatku septembra. Sklamaním trhov je aj pokračujúca slabosť spotreby v USA.

ECB na čele s Mariom Draghim naďalej živia rozšírenie podporných opatrení, i keď očakávania ich formy sa každým dňom menia.

Ostatné dva týždne sa darilo čínskej ekonomike napriek zmiešaným dátam. Tradičné motory tamojšej ekonomiky ako priemysel a export stále stagnujú, alebo klesajú. No investorov potešila najsilnejšia spotreba v tomto roku. Čínske akciové trhy podporujú aj očakávania pokračujúcich protrhových reforiem.

Vstupu do nového týždňa dominujú piatkové teroristické útoky v Paríži. Ich efekt však bude krátkodobý a čoskoro by sa všetko malo vrátiť do normálu. Všeobecne však geopolitika môže mať do konca roka opäť väčší vplyv na trhy.

Dominovať budú naďalej výhľady menových politík v USA a Európe. Obe centrálne banky zverejnia zápisnice z ostatných zasadaní a ponúknu množstvo prejavov ich členov. Očakávania budú ale hlavne ovplyvňovať ekonomické dáta.

Svet zverejní odhady PMI indexov. V USA pôjde o inflačné čísla, dáta realitného trhu, revíziu HDP, osobný príjem a spotrebu a objednávky tovarov dlhodobej spotreby. Európa zverejní hlavne jemné dáta ako dôvera Európskej komisie, nemecká podnikateľská dôvera Ifo a investorská dôvera ZEW. Výhľad menovej politiky ECB môže ovplyvniť vývoj peňažnej masy vrátane úverov.

Voči akciám zostávame negatívni. Kreditné trhy začínajú vykazovať známky paniky. Miera bankrotov rastie a očakávame jej ďalšie zvýšenie. Ziskovosť firiem je v recesii a deflácia stále viac prítomná. To sú fundamenty, ktoré brzdia rizikovú chuť. Predpokladáme pozvoľnú redukciu očakávaní zvýšenia do samotného decembrového zasadania. FED musí oslabiť dolár, ak chce zabrániť novej vlne finančnej krízy.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.