SME ŠPECIALISTI NA INVESTOVANIE

Vytvárame investičné riešenia, ktoré zvyšujú hodnotu majetku našich klientov. Na základe dlhoročných skúseností a dôkladných analýz prinášame najlepšie investičné produkty zo svetových finančných trhov. Ponuku obohacujeme o vlastné private equity projekty.

SPRAVUJEME AKTÍVA V HODNOTE VYŠE 200 mil. €

Hodnota majetku, ktorý spravujeme, kontinuálne rastie. Sme obchodník s cennými papiermi s povolením na poskytovanie investičných služieb, vydaným Národnou bankou Slovenska. Podieľame sa na systéme ochrany investícií v Garančnom fonde investícií.

SKÚSENÝ INVESTIČNÝ TÍM

Náš riadiaci tím tvoria odborníci s bohatou praxou z investičného prostredia, financií a bankovníctva. Dôsledná znalosť "best-practices" a jej uplatňovanie v praxi je základným predpokladom úspechu pri zhodnocovaní majetku našich klientov.

ATRAKTÍVNE ZHODNOTENIE

Vytvárame vlastné unikátne investičné stratégie, zaistené produkty s atraktívnym zhodnotením garanciou zachovania hodnoty vloženého kapitálu. Ak pre klienta vyberáme z viacerých možností, uprednostňujeme tie, ktoré nepodliehajú daniam a zdravotným odvodom.

INVESTUJEME SPOLU S NAŠIMI KLIENTMI

Každý klient je našim partnerom. Tvoríme hodnotné riešenia, do ktorých investujeme spoločne.

O nás

Sme špecialisti na investovanie. V Across Private Investments sa staráme o majetok klientov už 15 rokov. Tím našej skupiny tvoria skúsení investiční manažéri, ktorí pôsobili na významných pozíciách v oblasti investovania a financií na Slovensku i v zahraničí. Sme obchodník s cennými papiermi s povolením na poskytovanie investičných služieb, vydaným Národnou bankou Slovenska. Podieľame sa na systéme ochrany investícií v Garančnom fonde investícií. Hodnota majetku, ktorý spravujeme, kontinuálne 15 rokov rastie. V súčasnosti dosahuje viac ako 200 miliónov eur.
linkedin twiter youtube

copyright ©2002-2017 Across Private Investments | Právne informácie | Upozornenie