Špecialista na privátne investície, už 15 rokov.

Každý klient je našim partnerom,
tvoríme hodnotné riešenia, do ktorých investujeme spoločne.

Denný komentár

28. apríla 2017

Menová politika ECB bez zmeny

NAJČÍTANEJŠIE

Ako zarobiť na nehnuteľnostiach

PRODUKTY

Bond+

Zhodnotenie Bond+ za rok 2016 dosiahlo 9,2 %

VÝKONNOSŤ K 27. 4. 2017

VYBRANÉ OBDOBIE:

ACROSS RIEŠENIA

FINANČNÉ TRHY

AKTUALITY

Trumpov „výbuch" otvoril nové príležitosti

PROJEKTY

Energetika

Dlhopis Percebes Energy 1 s úrokom 5 % p.a.

SME ŠPECIALISTI NA INVESTOVANIE

Vytvárame investičné riešenia, ktoré zvyšujú hodnotu majetku našich klientov. Na základe dlhoročných skúseností a dôkladných analýz prinášame najlepšie investičné produkty zo svetových finančných trhov. Ponuku obohacujeme o vlastné private equity projekty.

SPRAVUJEME AKTÍVA V HODNOTE VYŠE 200 mil. €

Hodnota majetku, ktorý spravujeme, kontinuálne rastie. Pracujeme pod dohľadom NBS a sme členom Garančného fondu investícií, čo pre našich klientov znamená, že ich investície sú u nás chránené rovnako ako v banke.

SKÚSENÝ INVESTIČNÝ TÍM

Náš riadiaci tím tvoria odborníci s bohatou praxou z investičného prostredia, financií a bankovníctva. Dôsledná znalosť "best-practices" a jej uplatňovanie v praxi je základným predpokladom úspechu pri zhodnocovaní majetku našich klientov.

ATRAKTÍVNE ZHODNOTENIE

Vytvárame vlastné unikátne investičné stratégie, zaistené produkty s atraktívnym zhodnotením garanciou zachovania hodnoty vloženého kapitálu. Ak pre klienta vyberáme z viacerých možností, uprednostňujeme tie, ktoré nepodliehajú daniam a zdravotným odvodom.

INVESTUJEME SPOLU S NAŠIMI KLIENTMI

Každý klient je našim partnerom. Tvoríme hodnotné riešenia, do ktorých investujeme spoločne.

O nás

Sme špecialisti na investovanie. V Across Private Investments sa staráme o majetok klientov už 15 rokov. Tím našej skupiny tvoria skúsení investiční manažéri, ktorí pôsobili na významných pozíciách v oblasti investovania a financií na Slovensku i v zahraničí. Pracujeme pod dohľadom Národnej banky Slovenska a sme členom Garančného fondu investícií, čo pre našich klientov znamená, že ich investície sú u nás chránené rovnako ako v banke. Hodnota majetku, ktorý spravujeme, kontinuálne 15 rokov rastie. V súčasnosti dosahuje viac ako 200 miliónov eur.
linkedin twiter youtube

copyright ©2002-2017 Across Private Investments | Právne informácie | Upozornenie