Spomaľuje aj americký priemysel? Vynárajúce sa obavy poslali ropu do ďalších strát čítať viac

Kondícia čínskej ekonomiky je otázna a sťahuje dolu nielen komodity čítať viac

Across Private Investments

Už od roku 2002 sa špecializujeme na privátne investovanie. Svojich klientov považujeme za partnerov. Investujeme s nimi a delíme sa o zisk. Vytvárame pre nich unikátne investičné riešenia postavené na individuálnych potrebách a zámeroch.

Prečo Across

Špecialista na investovanie

Sme špecializovaný investičný boutique. Zameriavame sa na investičné stratégie absolútneho a relatívneho výnosu, ako aj private equity investície v regióne Strednej Európy.

Unikátne investičné riešenia

Pri poskytovaní služieb neobmedzujeme našu ponuku na existujúce produkty a služby. Pre našich klientov vyvíjame a realizujeme unikátne investičné riešenia.

Atraktívne zhodnotenie

Vyhľadávame investičné príležitosti s výnosmi prevyšujúcimi úroky v bankách. Samozrejmosťou je poskytnutie súvisiaceho právneho a daňového poradenstva vrátane návrhu a realizácie offshore štruktúr.

Delenie sa o zisk

Klienti sú našimi partnermi. Investujeme spoločne s nimi a delíme sa o zisk ako partneri.

Investičný konzultant

Každý klient má nepretržite k dispozícii investičného konzultanta. Tento kvalifikovaný profesionál má dokonalý prehľad o investičných produktoch a ich výber vie podriadiť požiadavkám a potrebám klienta.

Objektívne poradenstvo

Pre klientov vyberáme objektívne tie najlepšie investičné riešenia z toho najlepšieho, čo je v investičnom svete k dispozícii.

Produkty

Potreby a preferencie každého klienta sú jedinečné. Záujem o atraktívne zhodnotenie je však spoločný.

Tím Across

Riadiaci tím Across je tvorený odborníkmi s bohatou praxou
z investičného prostredia, financií a bankovníctva.