ACROSS JE ŠPECIALISTA NA INVESTOVANIE

Ako jeden z priekopníkov privátneho investovania na Slovensku ponúkame klientom široké spektrum služieb v oblasti investícií - investičné poradenstvo, portfólio manažment, ako aj daňové, právne a fiduciárne služby. Vyvíjame a realizujeme unikátne investičné riešenia s výnosmi prevyšujúcimi bežné úroky v bankách.

SPRAVUJEME AKTÍVA V OBJEME VIAC AKO 200 mil. €

Podliehame dohľadu Národnej banky Slovenska a sme členom Garančného fondu investícií.

SKÚSENÝ INVESTIČNÝ TÍM

Riadiaci tím Across je tvorený odborníkmi s bohatou praxou z investičného prostredia, financií a bankovníctva, mnohí s viac ako 15 ročnými skúsenosťami z finančného trhu.

ATRAKTÍVNE ZHODNOTENIE

Vyhľadávame investičné príležitosti s výnosmi prevyšujúcimi úroky v bankách. Samozrejmosťou je poskytnutie súvisiaceho investičného, právneho a daňového poradenstva.

INVESTUJEME SPOLU S NAŠIMI KLIENTMI

Každý klient je našim partnerom, tvoríme hodnotné  riešenia, do ktorých investujeme spoločne.

O nás

Ako jeden z priekopníkov privátneho investovania na Slovensku ponúkame privátnym aj inštitucionálnym klientom široké spektrum služieb v oblasti investícií - investičné poradenstvo, portfólio manažment a private equity, ako aj daňové, právne a fiduciárne služby. V súčasnosti spravujeme majetok klientov v objeme viac ako 200 miliónov EUR. Podliehame dohľadu Národnej banky Slovenska a sme členom Garančného fondu investícií.
linkedin twiter youtube

copyright ©2002-2015 Across Private Investments | Právne informácie | Upozornenie