Špecialista na privátne investície, už 15 rokov.

Každý klient je našim partnerom,
tvoríme hodnotné riešenia, do ktorých investujeme spoločne.

Denný komentár

23. júna 2017

Spotrebiteľská dôvera v eurozóne na maximách

NAJČÍTANEJŠIE

Zdaňovanie cenných papierov od roku 2017

PRODUKTY

Bond+

Zhodnotenie Bond+ za rok 2016 dosiahlo 9,2 %

VÝKONNOSŤ K 24. 6. 2017

VYBRANÉ OBDOBIE:

ACROSS RIEŠENIA

FINANČNÉ TRHY

AKTUALITY

Jubilejný rok Acrossu s dielami Kataríny Vavrovej

PROJEKTY

Energetika

Dlhopis Percebes Energy 1 s úrokom 5 % p.a.

SME ŠPECIALISTI NA INVESTOVANIE

Vytvárame investičné riešenia, ktoré zvyšujú hodnotu majetku našich klientov. Na základe dlhoročných skúseností a dôkladných analýz prinášame najlepšie investičné produkty zo svetových finančných trhov. Ponuku obohacujeme o vlastné private equity projekty.

SPRAVUJEME AKTÍVA V HODNOTE VYŠE 200 mil. €

Hodnota majetku, ktorý spravujeme, kontinuálne rastie. Pracujeme pod dohľadom NBS a sme členom Garančného fondu investícií, čo pre našich klientov znamená, že ich investície sú u nás chránené rovnako ako v banke.

SKÚSENÝ INVESTIČNÝ TÍM

Náš riadiaci tím tvoria odborníci s bohatou praxou z investičného prostredia, financií a bankovníctva. Dôsledná znalosť "best-practices" a jej uplatňovanie v praxi je základným predpokladom úspechu pri zhodnocovaní majetku našich klientov.

ATRAKTÍVNE ZHODNOTENIE

Vytvárame vlastné unikátne investičné stratégie, zaistené produkty s atraktívnym zhodnotením garanciou zachovania hodnoty vloženého kapitálu. Ak pre klienta vyberáme z viacerých možností, uprednostňujeme tie, ktoré nepodliehajú daniam a zdravotným odvodom.

INVESTUJEME SPOLU S NAŠIMI KLIENTMI

Každý klient je našim partnerom. Tvoríme hodnotné riešenia, do ktorých investujeme spoločne.

O nás

Sme špecialisti na investovanie. V Across Private Investments sa staráme o majetok klientov už 15 rokov. Tím našej skupiny tvoria skúsení investiční manažéri, ktorí pôsobili na významných pozíciách v oblasti investovania a financií na Slovensku i v zahraničí. Pracujeme pod dohľadom Národnej banky Slovenska a sme členom Garančného fondu investícií, čo pre našich klientov znamená, že ich investície sú u nás chránené rovnako ako v banke. Hodnota majetku, ktorý spravujeme, kontinuálne 15 rokov rastie. V súčasnosti dosahuje viac ako 200 miliónov eur.
linkedin twiter youtube

copyright ©2002-2017 Across Private Investments | Právne informácie | Upozornenie