Aj po prudkých poklesoch sa svet točí ďalej. S ním sa môžu točiť aj vaše peniaze

Efekt tohtoročnej celosvetovej pandémie neobišiel ani finančné trhy. Začiatkom roka sa ocitli ako na hojdačke. Najskôr zaknihovali prudké poklesy, avšak apríl už bol pre americké akcie tretím najlepším mesiacom od 2. svetovej vojny. Svet sa ďalej točí. Galileo mal teda pravdu a z tejto premisy vychádza aj najnovšia kampaň Across Private Investments. Vizuálne je postavená na pohybe Foucaultovho kyvadla v Griffithovom Observatoriu v Los Angeles, ktoré je prvým experimentálnym dôkazom rotácie Zeme.

Vizuálne je postavená na pohybe Foucaultovho kyvadla, ktoré je prvým experimentálnym dôkazom rotácie Zeme.

Získajte náskok

Kampaň poukazuje na to, že hoci svet zažíva pády a vzostupy, točí sa ďalej a kontinuálne rastie. Pre investorov vznikajú neustále nové príležitosti. Náskok získavajú tí, ktorí ich vedia využiť na správnom mieste a v správnom čase. Across ponúka svojim klientom najlepšie produkty na globálnych trhoch, na jednom mieste tu majú k dispozícii de facto celý finančný svet. Z dlhodobého hľadiska odporúča investorom zamerať sa aj na akciový trh, ktorý dáva možnosť podieľať sa na výsledkoch spoločností a trhov. Akciové trhy zároveň poskytujú ochranu voči inflácii a prinášajú aj zaujímavé výnosy. Ani v tomto období preto nie je na mieste otázka, či je správne investovať do akcií. Upriamiť sa treba na to, ako, kedy a kam investovať.

Across pôsobí na slovenskom finančnom trhu od roku 2002 a v súčasnosti spravuje aktíva v objeme vyše 220 mil. eurNa efektívne zhodnocovanie peňazí svojich klientov najčastejšie využíva indexové fondy (ETF). Vzhľadom na nízke poplatky a nezaťažené výnosy daňou z príjmu fyzických osôb a odvodmi patrí toto investovanie medzi najefektívnejšie formy v súčasnosti. Slovenskí investori však majú v Acrosse k dispozícii aj ďalšie zaujímavé investičné produkty zo svetových finančných trhov. Individuálne portfólia vytvárajú investiční konzultanti s dlhoročnými skúsenosťami v branži, a to na základe individuálnych potrieb a cieľov každého klienta. Ďalšie výhody investovania prostredníctvom Acrossu nájdete v tomto článku.

Kampaň Across Private Investments postavená na nosnej myšlienke „A predsa sa točí – preneste si investície k nám“ vznikla na základe dlhodobej spolupráce s reklamnou agentúrou Wiktor Leo Burnett. Intenzívne je nasadená najmä v online prostredí a podporená ďalšími marketingovými aktivitami. Nosné Youtube video nahovoril známy slovenský divadelný herec Robert Roth.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Najdôležitejšie informácie z finančných trhov

Zaregistrujte sa medzi odberateľov Across News a získajte pravidelný mesačný prehľad o dianí na finančných trhoch a investovaní prostredníctvom Across Private Investments.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.