Ceny nehnuteľností naďalej rastú. Prečo bývanie v Bratislave nezlacnie?

Priemerná cena bytov medziročne vzrástla až o 9,5 %.

Mnohí analytici sa domnievali, že krízou zasiahnutá ekonomika zlacní bývanie. Ceny nehnuteľností však nielenže neklesajú, naopak, rekordne rastú. V druhom štvrťroku medziročne zdraželi o viac ako 11 %, čo predstavuje najrýchlejšie tempo rastu za posledných 12 rokov. Oproti prvému štvrťroku t.r. sa podľa údajov Národnej banky Slovenska ceny nehnuteľností zvýšili o 3,6 %.

Byty sú čoraz drahšie

Priemerná cena bytov medziročne vzrástla až o 9,5 %, domy zdraželi o viac než 7 %. Podľa analytika NBS Romana Vrbovského sa zvýšila najmä priemerná cena štandardných rodinných domov, zatiaľ čo priemerné ceny rodinných víl, naopak, medzikvartálne klesali. Pre vily je v posledných rokoch typické striedanie období výrazného rastu a poklesu.

Ceny bývania rástli vo všetkých krajoch, s výnimkou Banskobystrického kraja. Najvýraznejší rast zaznamenal Košický kraj, kde sa ceny nehnuteľností medzikvartálne zvýšili o takmer 24 %, medziročne až o 33 %. Východ Slovenska je tak druhým najdrahším miestom na bývanie. Prvenstvo si dlhodobo drží Bratislavský kraj.

Výpredaje sa nekonali

Podľa analytikov spoločnosti Bencont sa pandémia prejavila na realitnom trhu iba v apríli, keď došlo k spomaleniu dopytu po nehnuteľnostiach. Ten sa však počas mája a júna výrazne obnovil a vzhľadom na pretrvávajúcu nízku ponuku nedošlo k žiadnym výpredajom. Nezmenené ostali najmä ceny novostavieb v hlavnom meste.

Prepadu cien v Bratislave zabraňuje nedostatok bytov v ponuke. Hoci počas druhého štvrťroka došlo k nadpriemernému prírastku nových bytov, takéto čísla by sa museli opakovať niekoľko štvrťrokov po sebe, aby na trhu vyvolali konkurenčný boj medzi predávajúcimi. Takto by sa mohli ceny bytov posunúť smerom nadol. Rovnako by musela klesnúť kúpna sila obyvateľstva v dôsledku vysokej miery prepúšťania v odvetviach s pridanou hodnotou. V Bratislave sa však ani jedna z uvedených možností nejaví ako pravdepodobná. Nové ponuky obmedzuje extrémne nízky počet vydaných stavebných povolení a miera nezamestnanosti sa drží pod 5 %.

Prepadu cien v Bratislave zabraňuje nedostatok bytov v ponuke.

Z analýzy spoločnosti Bencont ďalej vyplýva, že z dlhodobého hľadiska sa kvôli zdĺhavým povoľovacím procesom a deficitu stavebných povolení prehĺbi problém nedostatku bytov, čo vyženie obyvateľov do okrajových lokalít a satelitov. Z toho dôvodu očakávajú analytici v daných lokalitách v horizonte 2-3 rokov ďalší rast cien na úrovni približne 5 % ročne.

Dopyt môže ochladnúť

Podľa analytika NBS R. Vrbovského bude druhý štvrťrok 2020 v histórii Slovenska veľmi špecifickým, okrem iného aj z pohľadu vývoja na realitnom trhu. „Zvýšená aktivita na realitnom trhu pravdepodobne súvisela s priaznivými podmienkami, ktoré panovali do príchodu pandémie. Kríza vyvolaná pandémiou mala výrazný negatívny efekt na celú makroekonomickú situáciu – klesá HDP, mzdy či disponibilný príjem,“ vysvetľuje analytik.

Dodáva, že na cenách nehnuteľností sa prepad makroekonomických ukazovateľov zatiaľ neodrazil. „Medzi vývojom cien nehnuteľností a vývojom ich základných fundamentov sa roztvárajú nožnice. V nasledujúcich obdobiach očakávame postupné približovanie sa týchto dvoch vetiev a uzatváranie medzery medzi nimi – makroekonomická situácia sa odrazí od dna, zatiaľ čo dopyt po nehnuteľnostiach môže v dôsledku oneskoreného vplyvu krízy dočasne ochladnúť,“ uzatvára Vrbovský.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Najdôležitejšie informácie z finančných trhov

Zaregistrujte sa medzi odberateľov Across News a získajte pravidelný mesačný prehľad o dianí na finančných trhoch a investovaní prostredníctvom Across Private Investments.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.