Dôchodkové sporenie v turbulentných časoch. Pomôže štát?

Prežívame mimoriadne zvláštne obdobie, na ktoré Slováci tak ľahko nezabudnú. Možno aj preto, že z tohtoročnej pandemicko-volebnej jari sa bude spoločnosť ešte dlho spamätávať. Najprv nastala eufória, vo voľbách uspela nádej na zmenu. Vzápätí však prišiel koronavírus, aby uvrhol Slovensko do jednej z najväčších dlhových pascí v samostatných dejinách krajiny. Pravdepodobne bude trvať niekoľko rokov, kým ekonomika a spoločnosť naberú opäť správny kurz. O tom, že dlh za túto skúsenosť budú splácať budúce generácie, niet pochýb. Zamýšľať sa v týchto turbulentných časoch nad úsporami do dôchodku sa mnohým z nás môže zdať pritiahnuté za vlasy.

Zdeformovaný druhý pilier

Hoci je pochybovanie namieste, chtiac-nechtiac, sú zabezpečené zadné dvierka na starobu dôležitejšie, ako kedykoľvek predtým. Slovensko totiž v dôchodkovom systéme výrazne zaostalo. Pred 15 rokmi rozdelila prvá reforma dôchodkového systému pôvodný príspevok 18 % rovnakým dielom medzi 1. a 2. pilier. Netrvalo dlho a rovnaký pomer sa zmenil na 14 % : 4 % v neprospech 2. piliera. Ten sa nesystémovo otváral a účastníci sa verbovali späť do náruče závislej sociálnej poisťovne. Potom prišla korekcia pre 2. pilier v podobe zákazu rizikového investovania, a to zavedením garantovaných fondov. Tým sa definitívne dokončila devastácia pôvodne pozitívne zamýšľanej dôchodkovej reformy.

Následne sa umožnilo zvýšenie podielu v 2. pilieri zo 4 % na 6 % do roku 2024. Takže až o štyri roky. Neustále zmeny v stratégii a 20 stratených rokov priniesli nelichotivú úrodu. Úspory na účtoch 2. piliera sú žalostne nízke – zhruba 10 mld. eur. Ak by sa reforma dôchodkového systému od začiatku nedeformovala, úspory by boli niekoľkonásobne vyššie. Nový minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak si po prečítaní analýzy NBS na túto tému povzdychol, že ide o veľmi smutné čítanie…

Riešením sú kapitalizačné stratégie

Tak či onak, skôr je namieste otázka, kto za ukradnutie dôchodkov ponesie zodpovednosť. I keď sa zdá, že svitá na lepšie časy, nemožno očakávať, že spása príde od vlády. Napriek zamýšľanej snahe o nápravu škôd bude trvať prinajmenšom 10 až 20 rokov, kým objemy v kapitalizačnom 2. pilieri dosiahnu požadovanú úroveň. Ak sa súčasné nastavenia v zásade nezmenia, aktíva porastú pomaly. Finančný vankúš bude na solídne dôchodky dlhodobo príliš malý. Štát aj preto zrejme vytvorí podmienky na lepšiu podporu súkromných dôchodkových schém tak, ako je to v iných rozvinutých krajinách. Vyspelý svet totiž dávno vie, že bez kapitalizačných pilierov sú dôchodky dlhodobo neudržateľné.

Nečakajte na pomoc zhora

V 2. pilieri je stále drvivá väčšina účastníkov v garantovaných alebo vyvážených fondoch. Tie ale dlhodobo zarábajú najmenej. Poraďte sa s odborníkmi. Zaujímajte sa o svoje aktíva. Nečakajte na pomoc „zhora“. Nemusíte sa jej totiž vôbec dočkať… Dá sa predpokladať, že onedlho dôjde na Slovensku k zavedeniu tzv. Paneurópskeho osobného dôchodkového produktu – PEPP. Mnohí z nás sa s týmto pojmom určite stretnú. PEPP je nariadenie Európskej únie, takže nejde o žiadnu iniciatívu zo strany našej vlády. Toto riešenie má pomôcť podpore súkromných dôchodkových schém v rámci celej Európskej únie.

Cieľom je liberalizácia trhu s dôchodkovými sporeniami a zvýšenie konkurencie, čo má viesť k zlepšeniu postavenia klientov. Na Slovensku možno dokonca aj k zobudeniu polomonopolných poskytovateľov 3. piliera v súčasnosti…

Súvisiace články:
Poupratujte si svoje financie
Sporenie na dôchodok zoberte do vlastných rúk

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.