Historicky najlepší rok sa blíži do finále

Opäť sa potvrdzuje, že po búrke vychádza slnko. Kým rok 2018 bol na finančných trhoch jedným z najhorších (prvýkrát od roku 1969 poklesli súčasne akcie aj dlhopisy), tento rok sa radí medzi najúspešnejšie. Môže sa dokonca zapísať ako najlepší rok v histórii, v ktorom americké akcie a štátne dlhopisy, zlato a ropa doručia investorom dvojciferné zhodnotenie. Čo možno očakávať od roku 2020?

Časovanie trhu je dlhodobo nepodstatné

December prináša, okrem začiatku zimy, aj predikcie vývoja finančných trhov na nasledujúci rok. Aj keď ich predpovedacia schopnosť nie je stopercentná, krátkodobo môžu ovplyvniť očakávania účastníkov trhu. Pri dlhodobom horizonte je však v prípade individuálneho investora pri časovaní vstupu na trh irelevantné, aká je valuácia trhu, fáza ekonomického cyklu alebo na akej úrovni analytici predpovedajú cieľovú hodnotu akciového indexu v priebehu nasledujúcich dvanástich mesiacov.

Aj keď pri investovaní platí jedno zo základných pravidiel – neinvestovať na základe minulej výkonnosti – určité implikácie z histórie možno vyvodiť. Akciový trh ponúka z hľadiska tradičných tried aktív dlhodobo najvyššie výnosy. Napríklad americké akcie doručili od roku 1900 nadvýnos nad dlhopismi vo výške 4,5 % ročne, nad peňažným trhom približne 6 % a nad infláciou takmer 7 %.

Nebojme sa historických maxím

Zisky bankového sektora ani rekordy akciového trhu nie sú „neslušnou“ kategóriou. Podľa jedného z najznámejších hodnotových investorov na svete, veštca z Omahy Warrena Buffetta, sa treba obávať, keď sú všetci chamtiví a, naopak, byť chamtivý, keď sa všetci boja. Z hľadiska emócií je náročné byť optimistom na vrchole trhov, najmä, ak za rohom číhajú nástrahy. Tie však číhajú neustále, mení sa len ich podoba.

Najefektívnejším spôsobom, ako participovať na akciovom trhu, je byť zainvestovaný neustále. Akciovú zložku treba tvoriť postupne, v pravidelných intervaloch a prípadné poklesy využiť na lacnejšie dokupovanie. Pri investovaní  by sme mali dať emócie bokom, nepanikáriť predčasným výpredajom a dodržiavať investičný horizont. Nikto nevie presne odhadnúť, kedy nastane pokles. A predpokladať obrat je nemenej náročná úloha. Výsledok pri aktívnej snahe je zväčša horší než pri surfovaní na trhových vlnách.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.