InoBat Auto má ďalšieho investora, opäť ide o svetového giganta

Z investičných úspechov v projekte InoBat sa tešia aj investori Across Private Investments.

Inovatívna technologická spoločnosť InoBat Auto sa čoraz častejšie dostáva do povedomia slovenských investorov. Dôvodom je nielen jej tuzemský pôvod, ale najmä viaceré investičné úspechy, ktoré si postupne pripisuje na svoje konto. Tým najnovším je zisk ďalšieho investora – Ideanomics Mobility, amerického špecialistu pre výrobcov elektrických vozidiel. Investícia poputuje primárne do výskumno-vývojového centra a pilotnej batériovej linky InoBat vo Voderadoch. Spoločné aktivity chcú obe firmy zamerať na navrhovanie, vývoj, výrobu a distribúciu batérií na americkom trhu. Zámerom spolupráce je urýchliť rast dcérskych spoločností Ideanomics a ponúknuť výrobnú alternatívu, najmä pre zákazníkov so sídlom v USA a Európe.

Unikátna príležitosť pre slovenských investorov

Do projektu InoBat mali jedinečnú možnosť investovať aj klienti Across Private Investments, podľa CEO spoločnosti Petra Jakubičku ide o ďalší významný míľnik. „Teší nás, že tak, ako my a naši klienti, vyjadrujú tomuto unikátnemu projektu čoraz častejšie dôveru veľkí svetoví hráči. Po firmách ako Rio Tinto, Amara Raja či ČEZ ide o ďalší investičný úspech, ktorý pomôže v napredovaní celého projektu. Očakávame, že zo spoločnosti InoBat Auto bude v dohľadnej dobe svetový unikát v oblasti výroby, výskumu a vývoja batérií. Aj vďaka Across Private Investments budú pod týmto úspechom podpísaní aj slovenskí investori. Teší nás, že investori mali exkluzívnu príležitosť vstúpiť do tohto projektu v rannej fáze a vstup ďalších svetových mien len potvrdzuje jeho význam pre svetovú ekonomiku.“

Firma InoBat Auto má na Slovensku veľké a ambiciózne plány, čo potvrdzuje jej spolupráca so zvučnými menami v oblasti elektromobility. Je jednou z mála európskych firiem pôsobiacich v oblasti batériového biznisu. Od svojej konkurencie sa odlišuje, okrem iného, aj spôsobom výroby svojich batérií. Tie chce vyrábať každému zákazníkovi na mieru podľa jeho špecifických potrieb. Zameriava sa tiež na poskytovanie energetických riešení v rámci celého hodnotového reťazca, vrátane veľkokapacitných energetických úložísk a recyklácie batérií. Jedným z cieľov spoločnosti je tak budovať udržateľnú a zelenšiu budúcnosť pre ďalšie generácie.

InoBat v súčasnosti buduje výskumné a vývojové centrum batérií a výrobnú linku vo Voderadoch. V budove budú R&D laboratóriá na výskum a vývoj, kancelárie aj prototypová linka na výrobu batérií. Centrum by malo byť dokončené do konca roka 2022.

O Ideanomics

Ideanomics Mobility je poskytovateľom služieb na podporu vývoja, výroby a predaja elektrických vozidiel pre prevádzkovateľov komerčných vozových parkov, prostredníctvom obstarávania vozidiel, financovania, lízingu a správy energie. Pre podniky spravuje širokú škálu aktivít, od predaja až po financovanie a nabíjanie (S2F2C). Ideanomics Capital sa zameriava na fintech riešenia v sektore finančných služieb. Ideanomics Mobility a Ideanomics Capital spoločne poskytujú zákazníkom a partnerom špičkové technológie a služby určené na zlepšenie transparentnosti, efektívnosti a korporátnej zodpovednosti a taktiež ponúkajú akcionárom príležitosť podieľať sa na aktivitách s vysokým potenciálom rastu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.