Jubileum Acrossu v znamení významných umelcov

Prvé zo série podujatí organizovaných v roku 15. výročia Across Private Investments, ktoré sa uskutočnilo 9. februára t. r., dotvorili koláže a plastiky významného slovenského sochára Tibora Bartfaya. Na vernisáži, v znamení 95. nedožitých narodením umelca, sa okrem významných hostí zúčastnili Július Strapek, zakladateľ Acrossu, Maroš Ďurik, CEO Across Private Investmenst a ďalší predstavitelia spoločnosti. Medzi hosťami bola aj Halina Bartfayová, dcéra akademického sochára T. Bartfaya.

Across Private Investments (API) začal písať svoju históriu pred 15. rokmi – 9. januára 2002, keď bola založená spoločnosť Across Investment Services. Už od začiatku bolo kľúčovým cieľom prinášať klientom také investičné produkty, ktoré efektívne zhodnotia ich úspory a zároveň im tím skúsených konzultantov poskytne kvalitné investičné poradenstvo. Kostru tímu Acrossu vytvorili totiž ľudia, ktorí stáli pri vzniku modernej podoby investovania na Slovensku. Pred založením Acrossu jeho kľúčoví manažéri „stvorili” najskôr lídra na slovenskom trhu podielových fondov – Tatra Asset Management.

Za uplynulých 15 rokov sa aktivity Acrossu výrazne rozšírili. Okrem investovania na kapitálových trhoch je skupina aktívna aj v reálnom podnikaní. Konkrétne v zdravotníctve – či už prostredníctvom bývalej siete lekární „Domov zdravia”, alebo cez aktuálny projekt „Praktická ambulancia”. Across investuje nielen na Slovensku, ale aj Chorvátsku – jednak v rámci hotelovej siete Prime Tourist Resorts alebo energetického holdingu, ktorý je zameraný na obnoviteľné zdroje energie – Percebes Energy. V podstate v každom z týchto projektov sú zaangažovaní aj klienti. Ich dôvera je pre Across veľkým záväzkom aj do budúcna, keď prioritou zostáva posilňovať pozíciu profesionálneho partnera v oblasti privátnych investícií.

Partnermi jubilejného eventu Acrossu boli VŠMU a spoločnosť KOFT so značkou Hennessy, ktorá sa spája s umením a podporuje ho aj na medzinárodnej úrovni. Ďalšie podujatia organizované v roku 15. výročia Acrossu sa v priestoroch sídla – v historickej budove z roku 1891 – uskutočnia v komornom formáte v priebehu tohto roka. Ich súčasťou budú vernisáže diel viacerých významných slovenských umelcov.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.