Robo-advisors – vlci prezlečení za ovce…

Prudký vývoj informačných technológií spolu s konfliktom záujmov investičných poradcov viedli v uplynulých rokoch k vzniku tzv. robo-advisorov. Ide o internetové platformy, ktorých úlohou je suplovať „živého“ investičného poradcu. Popri tradičných správcoch, akými sú Vanguard alebo Charles Schwab, vstúpili na trh  úplne nové (fintech) spoločnosti – Betterment, Wealthfront alebo Personal Capital. Na trhu však nájdeme aj niekoľko „fejkových“ robo-advisorov.

Na prvý pohľad sú rozdiely medzi originálnymi a „fejkovými“ robo-advisormi nepatrné. Až dôkladnejší pohľad odhalí ich zásadnosť. O aké rozdiely ide?

  1. Hovoria o nízkych poplatkoch, no v skutočnosti sú drahší ako porovnateľné podielové fondykon

„Originál“ robo-advisor si za svoje služby účtuje približne 0,3 % ročne. „Fejkoví“ robo-advisori si za správu portfólia pýtajú až 1,2 % ročne (vrátane DPH) a viac. Ak k tomu pripočítame poplatky, ktorými sú zaťažené indexové fondy v ich riadených portfóliách, dostávame sa k poplatku za akciovo-dlhopisové portfólio vo výške 1,4 % ročne! Vážený priemer ročného poplatku za správu a depozitára slovenských podielových fondov pritom predstavuje 1,2 % (zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností k 31. 12. 2018). Takto teda vyzerá „investičný raj“ v podaní „fejkových“ robo-advisorov…

  1. Hovoria o chytrých algoritmoch, no žiadne nemajú

Asi jediný algoritmus, ktorý používajú, je jednoduchý investičný dotazník. Ten vyhodnotí investičné zámery klienta a navrhne ideálne portfólio (v zásade robí to isté ako každý kvalitný investičný poradca). Bohužiaľ, tento algoritmus nie je dobrý, ani chytrý, ba navyše investora zavádza. Jeden dotazník sme otestovali aj my. Zadanie bolo jednoduché – jednorazovo investujúci konzervatívny investor s investičným horizontom 3 roky. Navrhovaná investičná stratégia bola 70 % dlhopisy a 30 % akcií. Šokoval nás pesimistický variant, ktorý robo-advisor prezentoval. Zhodnotenie 0,6 % ročne! Ktovie, na akom základe bol scenár vypočítaný! My, „oldschooloví“ investiční poradcovia, by sme v tomto prípade nielenže neodporučili investovať do akcií, ale najmä by sme investora nezavádzali. Mimochodom, náš pesimistický scenár by bol -1,0 % p.a.

  1. Porovnávajú fiktívnu minulú výkonnosť so skutočnou minulou výkonnosťou konkurencie

Pri výpočte fiktívnej minulej výkonnosti viete poraziť aj Warrena Buffetta. Investovať v exceli a investovať naozaj sú diametrálne odlišné veci. Krása a férovosť správy aktív spočíva v tom, že jej výsledky sa dajú ľahko merať. Nie však v mesačnom či ročnom horizonte, ale dlhodobo – v piatich alebo až desiatich rokoch. Či budú mať robo-advisori oproti tradičným správcom aktív navrch, ukáže až čas.

Z bitky medzi tradičnými poradcami, originálnymi a „fejkovými“ robo-advisormi by mali vyjsť víťazne klienti. Bohužiaľ, mnohí tradiční investiční poradcovia (bankoví a „nezávislí“) nemajú na zreteli záujem klienta, ale najmä provízie a zisky. Nie je náhoda, že medzi najpredávanejšie podielové fondy patria tie, ktoré si účtujú vysoké poplatky za správu (z vysokých poplatkov môže viac „kvapnúť“ aj poradcovi). Klientovi potom zostanú oči pre plač a sklamanie z investičného biznisu.

Ťažia z toho najmä „fejkoví“ robo-advisori, ktorých možno prirovnať k antisystémovým politickým stranám. Investori sú sklamaní, ako sa im tradiční správcovia  roky „starajú o peniaze“ a hľadajú iné možnosti. Neznamená to však, že musia naletieť tomu, kto tvrdí len to, čo chce investor počuť. Aj medzi tradičnými finančnými inštitúciami sú spoločnosti, ktoré používajú zdravý rozum (aj moderné technológie, hoci ich na prvý pohľad nevidno), a ktoré kladú na prvé miesto záujem klienta. Stačí sa len poriadne poobzerať a najmä dobre počítať.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.