Šesť dôvodov, prečo investovať do ACROSS BOND+

Dlhopisy strednej a východnej Európy majú stále potenciál byť korením každého portfólia. Uvádzame šesť dôvodov, prečo je dobré byť súčasťou ich príbehu prostredníctvom investovania do fondu ACROSS BOND+, ktorý Across aktívne spravuje.

  1. Fond ušitý na mieru slovenským investorom

Slovenskí investori sú tradične „dlhopisovo pozitívni“, kúpia ich a držia do splatnosti. Takto dosiahnu maximálne výnos z pravidelne vyplácaných kupónov. ACROSS BOND+ nečaká na ich splatenie, s dlhopismi pracuje, aktívne predáva, nakupuje, tvorí svoje portfólio a prispôsobuje ho aktuálnej situácii. Ak „klasickým prístupom“ možno dosiahnuť výnosy na úrovni  2 – 3 percentá, aktívnym prístupom sa dá získať až dvojnásobok.

  1. Unikátny výnosový potenciál

Portfólio ACROSS BOND+ je projektované na ročný výnos 6 % s kupónom viac ako 7 %. Na vyhľadanie a kúpu dlhopisov z teritória strednej a východnej Európy je stále dostatok príležitostí – zlepšuje sa ich prostredie na podnikanie, zvyšujú sa ratingy emitentov, lákajú čím ďalej tým viac zahraničných investícií, čo napomáha cenám dlhopisov.

  1. Portfólio dostupné už od 50 tisíc eur

Väčšina dlhopisov je pri nákupe prístupná od vysokých minimálnych objemov. Často až od hranice 200 tisíc euro alebo dolárov. Do fondu ACROSS BOND+ sa dá pritom vstupovať už od sumy 50 000 euro a stať sa tak súčasťou jeho zhodnotenia.

  1. Výber toho najlepšieho z regiónu

Vo fonde ACROSS BOND+ sa postupuje vždy systémom ,,zhora nadol“. Najprv sa analyzujú štáty, prostredie a až následne emitenti. Ako posledný sa posudzuje samotný dlhopis. Sitom prechádza viac ako 6 500 dlhopisov.

  1. Zabezpečenie pozícií do eura

Väčšina zaujímavých dlhopisov v regióne sa vydáva v dolároch. Preto sa zabezpečujú všetky prostriedky fondu do eura. Nezáleží teda na tom, aký je menový kurz. Záleží na tom, ako sa zhodnocujú dlhopisy v portfóliu ACROSS BOND+.

  1. Konkurencia v závese

Väčšina fondov zložených z dlhopisov strednej a východnej Európy dostala do vienka plynulý štart. Čas fondu ACROSS BOND+ nastal v roku 2016, keď zhodnotil o 9,2 %, čím sa dostal na svoj vrchol. Tento rok sa situácia opakuje a fond opäť poráža svoju konkurenciu.

Bližšie informácie o možnosti participovať na výkonnosti investičnej stratégie ACROSS BOND+ poskytnú investiční konzultanti Across Private Investments.

Aktuálny report je dostupný tu.

Andrej Rajčány
Head of Portfolio Management Dpt., Across Private Investments

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.