Situácia na finančných trhoch sa prudko zhoršuje

Ostatné dni sa na svetové trhy dostavila riziková averzia sprevádzaná zvýšenou volatilitou. Nervozita pramení hlavne z nezastaviteľného prepadu ropy a dlhopisov s ratingom v špekulatívnom pásme.

Bohaté uplynulé dva týždne ponúkli množstvo impulzov pre investorov. Väčšina z nich však sklamala a ako signalizujeme od začiatku novembra, októbrová rely akcií bola neudržateľná.

Dva týždne priniesli výrazné poklesy komodít i akcií. Ceny komodít nadol naďalej tlačí ich prebytok, spomaľujúci svetový rast a silný dolár. Väčší výpredaj vyvolalo pravidelné stretnutie OPECu, kde krajiny vyvážajúce ropu odmietli znížiť produkciu.

Najväčšie riziko však vidíme v obrovských objemoch high-yield dlhu a dolárového, či komoditného dlhu. Ten pokračuje vo výpredajoch umocnených chýbajúcou likviditou.

ECB nebola schopná pred dvoma týždňami dodať opatrenia, ako trh očakával, na čo sme boli svedkami prudkého posilnenia eura a prepadu európskych i amerických akcií.

Report novembrovej zamestnanosti v USA bol silný, čo trhy utvrdilo vo zvýšení sadzieb centrálnou bankou. V dvoch prejavoch jej šéfka Janet Yellenová potvrdila odhodlanie utesniť politiku podložené argumentmi postavenými podľa nášho názoru na vode.

Nakoniec v priebehu minulého týždňa sa vystupňovali obavy investorov, že FED sa chystá sprísniť politiku do slabnúcej ekonomiky. Zhruba 14 dní dozadu sme naznačili, že ide o chybné očakávania a volatilita sa do zasadania zvýši.

V predsviatočných dvoch týždňoch zohrá prím FED, ktorému budú sekundovať viaceré ekonomické dáta. Sme názoru, že FED bude musieť byť holubičí. Stále nevylučujeme ani nezvýšenie sadzieb po prudkých prepadoch menej kvalitného dlhu, ktorého objemy predstavujú značné systémové riziko s potenciálom vyvolať novú finančnú krízu. Pokiaľ sa naše očakávania naplnia a FED výrazne ustúpi beštii zvanej trh, malo by to oslabiť dolár a na chvíľu nakopnúť porazené citlivé aktíva.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.