Svetové trhy vstúpili do kľúčového týždňa

Ostatné dva týždne nepriniesli až toľko vzruchu, ako by sa zdalo podľa vývoja jednotlivých tried aktív. Ústrednou témou zostala divergencia menových politík v Európe a USA (odklon, rozdielne smerovanie). Tej sa prispôsobovalo i dianie na trhoch.

Ekonomické správy v USA, prejavy centrálnych bankárov a iné zverejňované skutočnosti neovplyvnili očakávania zvýšenia sadzieb o dva týždne. Trhy mu aktuálne pripisujú 74% pravdepodobnosť a ceny väčšiny aktív ho už takmer v plnej miere započítavajú.

V Európe naopak očakávania rozšírenia stimulov spevneli. Prejavy lídrov ECB naďalej podporovali túto myšlienku a trhy ju premietali do európskych aktív.

Euro oslabilo pod 1,06 dolára, úrovne nevidené od apríla tohto roka. Európske dlhopisy i akcie rástli. 30% dlhu v eurozóne sa aktuálne obchoduje so záporným výnosom. Nemci dokonca inkasujú peniaze za požičiavanie si až do splatnosti 7 rokov.

Silný dolár, výhľad vyššieho úročenia dolára a naďalej anemický rast svetovej ekonomiky viedli k ďalšiemu poklesu komodít. Meď, zinok, nikel, hliník, železná ruda, striebro i zlato siahli na nové niekoľko ročné minimá (od 6 do 12 rokov).

Nadchádzajúce dva týždne budú kľúčové. Ponúknu dlhodobo očakávané udalosti. Vývoj trhov v ostatných mesiacoch bol postavený práve na špekuláciách ohľadom nich. Očakávame preto nárast pohybov aktív a prípadnej volatility.

Vo štvrtok zasadá ECB, kde sa plošne očakáva uvoľnenie politiky a rozšírenie stimulov. V piatok USA zverejnia posledný kritický ekonomický údaj pred zasadaním FEDu – novembrovú nezamestnanosť. K slovu sa dostanú i viacerí poprední predstavitelia americkej centrálnej banky, ktorí môžu potvrdiť odhodlanie zvýšiť sadzby. V rovnaký deň zasadne OPEC k pravidelnému výročnému stretnutiu k produkčnej politike na pozadí prudkého prepadu ropy. Svet v utorok zverejňuje PMI indexy výroby a vo štvrtok za nevýrobné odvetvia. Diskutuje sa ďalej o boji s ISIS, o utečeneckej kríze v Európe a migračnej politike.

Záver najbližších dvoch týždňov zostáva na trhoch otvorený.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.