Váš Online účet má nové funkcie. Už ste ich vyskúšali?

Začiatkom marca sme spustili novú generáciu Online účtu a uplynulé mesiace sme jeho možnosti rozširovali a vylepšovali na základe spätnej väzby od našich klientov. Pribudli nové funkcie, vizuálne vylepšenia a celá nová záložka – Ciele. Pozrite si prehľad najdôležitejších zmien, ktoré sa udiali aj vo Vašom Online účte.

Podpisovanie pokynov z pohodlia domova

Najdôležitejšou novou funkciou je podpisovanie pokynov cez Online účet. Klienti tak z akéhokoľvek miesta môžu podpísať pokyn alebo iný dokument, ktorý im investičný konzultant na základe spoločnej dohody pošle do schránky správ.

Nová záložka – Ciele

Správne investovanie má mať svoj cieľ, myšlienku a dôvod. Preto sme do Online účtu pridali novú záložku – Ciele. Klienti si v nej môžu vytvoriť vlastný plán investície, nastaviť úvodný vklad, mesačné sporenie, dobu a stratégiu, počas ktorej si chcú zhodnocovať svoje peniaze.. Výplatná fáza umožňuje nasimulovať mesačnú rentu – dôchodok. Online účet vypočíta a zobrazí, aký výsledok investovania môžete očakávať, a to dokonca v troch scenároch, v závislosti od vývoja finančných trhov.

Klienti, ktorí si svoj cieľ prepoja s účtami v Acrosse, uvidia aktuálnu hodnotu účtu či priemernú výšku sporenia a formou jednoduchej grafiky budú informovaní o tom, ako blízko (či ďaleko) sú k stanovenému cieľu.

Pri prehľade cieľov budú dostupné informácie o všetkých cieľoch, spolu s najdôležitejšími údajmi o každom z nich.

Rozšírený prehľad o portfóliu

Záložku Prehľad sme rozšírili o nové informačné dlaždice. O dôležitých novinkách či zaujímavých investičných príležitostiach sa klienti dozvedia hneď na prvej strane Online účtu.

Srdce Online účtu – Prehľad o portfóliu – sme na základe spätnej väzby od klientov rozšírili o ďalšie pohľady. Pribudli informácie o hotovosti na účtoch, o zhodnotení, o podiele konkrétnej pozície na portfóliu a mnoho ďalšieho.

Zmena nastavení účtu a kontaktných údajov

Obnoviť či zmeniť zabudnuté heslo, kontaktné údaje, zasielanie výpisov či newslettrov je možné v prehľadnej záložke Nastavenia. V budúcnosti pribudnú ďalšie možnosti dopĺňania bankových účtov alebo zadávania neštandardných žiadostí.

Vypnutie pôvodnej verzie Online účtu

Po týchto doplneniach obsahuje nová generácia Online účtu, okrem nových, aj všetky funkcionality z pôvodnej verzie Online účtu. Preto pristúpime k postupnému vypnutiu predchádzajúcej verzie.

Ďalší krok – mobilná aplikácia

V najbližšej dobe sprístupníme klientom aj mobilnú aplikáciu pre zariadenia s operačným systémom iOS a Android. Aplikácia umožní využívať všetky funkcie, ktoré majú klienti k dispozícii na desktopovej verzii s pridaním jednej dôležitej funkcie – Notifikácie. Vďaka mobilnej aplikácii sa klienti okamžite dozvedia o dôležitých udalostiach v ich portfóliu, či už ide o nákup, predaj, nový výpis alebo pokyn na podpis.

   

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.