Vymeňte svoje podielové fondy za indexové! Zarábajú viac

Kúpou vhodného indexového fondu nemôže investor nič pokaziť. Práve naopak.

Exchange-traded funds (ETF, teda indexové fondy) sú pre investorov podstatne lepšou alternatívou. Nielenže z dlhodobého hľadiska porážajú svojou výkonnosťou drvivú väčšinu podielových fondov, ale výnosy z ich predaja môžu byť oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb.

Za vznikom indexových fondov je John C. ,,Jack“ Bogle. V roku 1975 založil prvý indexový fond na svete – Vanguard 500, ktorý je dnes najväčším fondom vôbec (aktíva približne 211 mld. USD). Podstata indexových fondov spočíva v tom, že manažér fondu sa nesnaží „prechytračiť“ trh. Jednoducho len kopíruje index (napríklad S&P 500) tým, že nakupuje akcie z indexu v rovnakej váhe, ako sú v ňom zastúpené. V súčasnosti to už nerobia ľudia, ale počítače. Kým v minulosti indexové fondy často zaostávali za výkonnosťou kopírovaných indexov (ľudský faktor, vysoké náklady spojené s nákupom/predajom akcií), dnes sú odchýlky indexových fondov od svojich indexov minimálne. Niektoré ETF výkonnosť indexov dokonca aj mierne prekonávajú.

Rozdiel vo výkonnosti je veľký

Podľa databázy citiwireselector.com majú investori globálne k dispozícii viac ako 2 000 podielových fondov so zameraním na globálne akcie (najpredávanejšia kategória akciových fondov na Slovensku). Trafiť sa do správneho fondu je extrémne ťažké, je to zložitá úloha aj pre investičného profesionála. Kúpou vhodného indexového fondu nemôže žiadny investor nič pokaziť. Práve naopak. Rozdiel vo výkonnosti je veľký. Pre porovnanie, Amundi Pionner Global Selectiv podielový fond zarobil klientom takmer 54 % za 5 rokov. Index, ktorý mal kopírovať, však zarobil až 75 %.

Naproti tomu, ETF UBS MSCI All Countries zhodnotilo za ten istý čas o 81 %, pričom index, ktorý mal kopírovať, o 82 %. Čerešničkou na torte je, že tento indexový fond, porazil viac ako 80 % aktívne manažovaných podielových fondov vo svojej kategórii.

Ako to, že podielový fond Pionner nedokázal kopírovať svoj benchmark (index)? Dôvodom sú vysoké vnútorné poplatky, ktoré ETF majú výrazne nižšie. Ďalej sú to aktívne zásahy. Tie v konečnom dôsledku nepriniesli želaný efekt. Hoci sa to nezdá, za 5 rokov môže ísť aj o 20-percentný rozdiel vo výkonnosti. Pri investovaní 100 tisíc eur do spomínaného Pionner podielového fondu by ste po 5 rokoch vyberali výnos 54 tisíc eur, ktoré treba zdaniť 19-percentnou sadzbou dane. Pri rovnakej stratégii a investovaní do ETF by investor vyberal za tú istú dobu 81 tisíc eur a jeho výnos by bol oslobodený od dane, keďže svoju investíciu držal viac ako jeden rok. To je už veľmi príjemný bonus.

Vymeniť svoj „starý“ podielový fond za „nový“ indexový sa preto určite vyplatí. Across využíva indexové fondy v kľúčových produktoch, akými sú akciové, dlhopisové či alternatívne riešenia a Across Investičné sporenie+.

Neviete sa rozhodnúť, do akých fondov investovať? Zverte svoje peniaze našim odborníkom.

Chcem vedieť viac

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.