LIVESTREAM: Batériová revolúcia zo Slovenska – investujte do zelenšej budúcnosti

Nová éra trvalo udržateľnej dopravy potrebuje vyriešiť problém s nedostatkom batérií.

Elektromobilita získava na popularite naprieč celým svetom. Nová éra trvalo udržateľnej dopravy však potrebuje vyriešiť problém s nedostatkom batérií. Zásadný zlom v rozmachu elektromobility sa preto spája s príchodom svetových hráčov, ktorí ponúknu najmodernejšie a na mieru šité riešenie pre výskum, vývoj a výrobu batérií.

Na Slovensku vznikla prvá európska batériová spoločnosť InoBat Auto využívajúca vysokovýkonnú HTP platformu, ktorá umožní 10-násobne rýchlejší výskum a vývoj článkov a efektívne presúvanie inovácií z laboratória do výrobnej haly, čím spúšťa batériovú revolúciu v Európe. Jej súčasťou môžete byť aj vy.

Tento projekt má prispieť k výraznému zníženiu technologickej závislosti Európy v oblasti elektromobility od Ázie, keďže väčšinu batériových fabrík v Európe stavajú najmä ázijskí výrobcovia. Už onedlho tak môžu elektromobily po celom svete jazdiť so slovenskými batériami. Ich výroba by mala byť spustená v budúcom roku vo fabrike vo Voderadoch.

Firma InoBat Auto má na Slovensku veľké a ambiciózne plány, spolupracuje so zvučnými menami v oblasti elektromobility a stojí za ňou viacero investorov a veľkých spoločností. Okrem toho sa InoBat zameriava na poskytovanie energetických riešení v rámci celého hodnotového reťazca, vrátane veľkokapacitných energetických úložísk a recyklácie batérií. Teraz sa otvára aj pre individuálnych investorov, ktorí chcú byť súčasťou technologickej revolúcie na Slovensku. Investície do spoločností, ktoré podnikajú v oblasti vývoja a výroby elektrických batérií pre automobilový priemysel, môžu priniesť atraktívny výnos a zároveň majú pozitívny vplyv na budovanie udržateľnej a zelenšej budúcnosti pre ďalšie generácie.

Viac informácií sa dozviete na Investičných raňajkách Across Private Investments, ktoré sa uskutočnia 19. mája 2021 od 9,00 do 10,00 h prostredníctvom livestreamu.

PRIHLÁSIŤ SA

Prenos Vám bude sprístupnený po registrácii do platformy Across Stream. V prípade, ak ste sa už registrovali, prihláste sa prostredníctvom svojich údajov. Registrácia/účasť je bezplatná.

PROGRAM

9,00 – 9,30 h
Alternatívne a zelené investície, ich dôležitosť a atraktivita pre investičné portfólio.
Elektrifikácia dopravy, uhlíková neutralita a s tým súvisiace trendy v investovaní.
Predstavenie spoločnosti InoBat, jej vízie a ciele pre Slovensko a Európu.
Elektromobilita a skladovanie energie ako zaujímavá príležitosť na zhodnocovanie peňazí.

9,30 – 10,00 h
Diskusia prostredníctvom slido

SPEAKRI

Peter Jakubička, CEO a člen predstavenstva Across Private Investments
Marián Boček, spoluzakladateľ a CEO InoBat Auto
Pavol Krokoš, člen predstavenstva InoBat
Marta Tomišová, CEO InoBat Recycling

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.