Výnos 12 % za tri mesiace? Pre Pacifik žiaden problém.

Prvý kvartál 2017 bol pre akciové trhy veľmi úspešný. Víťazom sa však nestali tradičné západné rozvinuté ekonomiky, ale investormi často opomenutý región Ázia-Pacifik. Zatiaľ čo kľúčové americké a európske indexy si v prvých troch mesiacoch roka polepšili približne o 5,5 %, pacifický región ich prekonal viac ako dvojnásobne. Investorom priniesol zhodnotenie takmer 12 %! S podobným výsledkom sa môžu pochváliť aj rozvíjajúce sa trhy, ktoré pokračujú v spanilej jazde.

Zdroj: Bloomberg Financial Services

Prognóza ekonomického rastu

Vysoké ocenenie akciových trhov vyspelých západných ekonomík (atakujú historické maximá),  v kombinácii s kulminujúcimi politickými rizikami (Trumpov výbuch v USA, voľby v kľúčových krajinách eurozóny, Brexit a „spiaci“ dlhový problém Grécka), nútia investorov poohliadať sa po iných, perspektívnych regiónoch. Zaujímavou alternatívou je práve pacifický región, ktorý je vhodnou regionálnou voľbou diverzifikácie akciového portfólia, čo sa potvrdilo v prvom kvartáli tohto roka.

Región je fundamentálnymi ukazovateľmi jednotlivých ekonomík – v porovnaní s rozvinutými trhmi – veľmi zaujímavý. Svetová banka mu v tomto roku prognózuje ekonomický rast na úrovni 5,8 %, čo predstavuje takmer 3-násobok oproti rozvinutým krajinám. Aj keď jednotlivé krajiny čaká ešte veľa práce, v posledných rokoch urobil veľa štrukturálnych reforiem, čo im pomohlo zlepšiť produktivitu práce a prilákať dlhodobý kapitál. To sa pozitívne odrazilo aj na akciovom trhu.

Pacifik cez indexové fondy

Across vo svojich produktoch preferuje indexové fondy, keďže podľa dlhodobých štatistík až 9 z 10 aktívne riadených fondov nedokáže prekonať výkonnosť sledovaného indexu. Manažérov podielových fondov podrobil zdrvujúcej kritike aj najznámejší investor sveta Warren Buffet. Investovanie prostredníctvom indexových fondov prináša v drvivej väčšine lepšiu výkonnosť, nižšie náklady a daňové oslobodenie, ak medzi nákupom a predajom uplynie viac ako rok.

Participáciu na výkonnosti akcií pacifického regiónu umožňuje Across prostredníctvom indexového fondu iShares Core MSCI Pacific ex Japan od najväčšieho svetového správcu aktív na svete BlackRock. Za posledných päť rokov priniesol investorom zhodnotenie až 9,8 % p.a. Reflektuje výkonnosť akcií vyše 150 spoločností najmä z Austrálie, Honk Kongu, Singapuru a Nového Zélandu. Sektorovo je zameraný na spoločnosti pôsobiace vo finančníctve, nehnuteľnostiach a priemysle. Patria medzi ne napríklad najväčšia verejne obchodovateľná austrálska banka Commonwealth Bank of Australia, najväčšia poisťovňa pacifického regiónu AIA Group so sídlom v Honk Kongu či najväčšia ťažobná spoločnosť na svete BHP Biliiton.

Indexový fond iShares Core MSCI Pacific ex Japan je v Acrosse súčasťou regionálne diverzifikovaného trhového riešenia Intelligent portfolio+ a Crème de la Crème, ktorý obsahuje zoznam najlepších indexových fondov z celého sveta.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.